PRAVILNO KOŠENJE

KORAK PO KORAK

  • Kosite kada je trava suva, ali ne kada su velike vrućine.
  • Oslobodite travnjak stranih tela.
  • Ne gazite po nekošenoj površini, kako biste izbegli udubljenja na travnjaku.
  • Redovno proveravajte oštrinu kosačice.
  • Skratite travu za maksimalno jednu trećinu. Idealna visina sečenja je 3,5 do 5 cm.
  • Gurajte kosačicu ovlaš preklapajućim putanjama.
  • Za skladno pokošen travnjak, redovno menjajte smer hoda kosačice.
  • Na padini travnjak uvek kositi poprečno preko nagiba.
  • Obradite rubove travnjaka trimerom ili baštenskim makazama.
  • Očistite kosačicu vodom i četkom.
Rasenmaeher