MSA 160 C-BQ / MSA 200 C-BQ

Baterijska motorna testera MSA C-BQ / MSA 200 C-BQ Zoom Baterijske motorne testere za primenu u oblastima osetljivim
na buku, nije potrebna zaštita za uši. STIHL brzo zatezanje
lanca, QuickStop Super kočnica lanca, zatvarači rezervoara
bez alata, sa 1/4"-PM3-lancem za precizan rezultat sečenja.