Servisiranje STIHL ¡MOW® robotske kosačice

Radnik STIHL specijalizovane prodavnice stavlja STIHL iMOW robotsku kosačicu u stanicu za punjenje u dvorištu

Ako ste se opredelili za iMOW® robotsku kosačicu, možete da se opustite. Ukoliko to želite, ovlašćena specijalizovana prodavnica Vam nudi sveobuhvatan servis za Vašu robotsku kosačicu – ona je kvalifikovana podrška kada je reč o prvoj instalaciji i pitanjima u vezi sa Vašim iMOW® uređajem. Od samog početka možete imati poverenja u kompetentne savete u vezi sa Vašom novom robotskom kosačicom.

Pametni saveti

Niko ne poznaje bolje iMOW® robotske kosačice od ovlašćene STIHL specijalizovane prodavnice. Sve STIHL specijalizovane prodavnice redovno učestvuju u obukama. Na taj način smo sigurni da ćete na licu mesta biti individualno i optimalno posavetovani. Ukoliko to želite, instalaciju, popravku i održavanje Vaše robotske kosačice možete da obavite stručno i profesionalno u specijalizovanoj prodavnici. Ovlašćena specijalizovana prodavnica će vam dati preporuke i otkriti trikove kako da bezbedno i stručno koristite Vašu robotsku kosačicu i na taj način profitirate od STIHL iMOW® servisa.

Instalaciju prepustite specijalizovanoj prodavnici:

Podrška od strane kvalifikovane iMOW specijalizovane prodavnice

Vi i Vaša iMOW® robotska kosačica ste u sigurnim rukama obučenog osoblja specijalizovane prodavnice. Ukoliko to želite, ovlašćena specijalizovana prodavnica će Vam, pored instalacije iMOW® uređaja ponuditi dodatne usluge:

Održavanje i kontrola

Specijalizovana prodavnica omogućava po potrebi održavanje i pregled Vaše iMOW® robotske kosačice. Specijalizovana prodavnica proverava funkcionalnost iMOW® uređaja i po potrebi u uređaj učitava najnoviji softver.

Čišćenje robotske kosačice

Vašem iMOW® uređaju potrebno je redovno čišćenje. Ovlašćena specijalizovana prodavnica će taj zadatak rado preuzeti na sebe. Tom prilikom će kućište, mehanizam za košenje i kontakti za punjenje biti stručno očišćeni i provereni.

Kontrola i zamena noža

U pravilnim intervalima potrebno je izvršiti zamenu noža iMOW® robotske kosačice. Promenu noža možete da prepustite specijalizovanoj prodavnici. Kvalifikovana specijalizovana prodavnica će proveriti da li na nožu postoje znaci istrošenosti i oštećenja. Ako je potreban nov nož, prodavnica će ga zameniti i izvršiti njegovu ugradnju u robotsku kosačicu.

STIHL specijalizovani prodavac savetuje mladića prilikom kupovine STIHL lančane testere

Savetovanje i upoznavanje sa proizvodom

Nije važno da li pre ili posle kupovine STIHL uređaja: Naša STIHL specijalizovana prodavnica će Vam uvek pružiti kompetentan savet.
Savetovanje i upoznavanje sa proizvodom
STIHL specijalizovani prodavac održava motornu testeru sa STIHL vodilicom Light 04 i Oilomatic lancem testere

Održavanje i popravka

Naše STIHL specijalizovane prodavnice su zahvaljujući redovnim obukama kvalifikovane da kompetentno izvršavaju održavanje i popravke – kako uređaja za privatnu upotrebu, tako i uređaja koji se koriste u komercijalne svrhe.
Održavanje i popravka

Otkrijte naše preporuke