STIHL tehnologija. Za sve koji rade na otvorenom.

 

STIHL tehnologija je namenjena svima koji rade u prirodi i koji žele da nadmaše sebe. Saznajte više o
STIHL sistemima i tehnici, kao i o inovativnoj dodatnoj opremi.

STIHL sistemi i tehnika 

STIHL tehnika se stalno unapređuje i nudi proverene inovacije najboljeg kvaliteta – u startnim sistemima, motorima ili baterijama.  

InovativnA DODATNA OPREMA

Bez obzira da li ih koriste profesionalci ili privatna lica – sistemi lanaca i vodilica, alati za sečenje i niti za košenje, kao i rezne ploče kompanije STIHL omogućavaju pouzdan, precizan i efikasan rad.  

Inovativni razvoj proizvoda od 1926. godine

Unaprediti i olakšati rad u prirodi – to je vizija kojom se vodio osnivač kompanije Andreas Stihl kada je 1926. godine razvio svoju prvu motornu testeru.  

Danas u našem razvojnom centru radi interdisciplinarni tim stručnjaka na unapređenju STIHL tehnologije. Veća ergonomičnost, efikasnost, održivost, umreženost i digitalizacija. STIHL tehnologija je inspirisana zahtevima sa kojima se ljudi susreću prilikom rada u prirodi – i željom da se da sve od sebe.

SAZNAJ VIŠE O STIHL BATERIJSKIM SISTEMIMA