Bliži nego ikada

Bliži nego ikada

u petak, 06. septembra 2013. godine, na adresi Batajnički drum 194 b u Beogradu.

STIHL Srbija je 33-će predstavništvo u svetu, prvo koje se otvorilo u celom regionu.
Ovom prilikom zvanicama se obratila gđa Dijana Peškir direktor kompanije STIHL Srbija i vlasnik g Hans Peter STIHL.

Okupljene zvanice su imale priliku da obiđu poslovnu zgradu i prostorije namenjene obuci, ali i da prisustvuju demonstraciji tradicionalnog sportskog sečenja debla upriličenog povodom otvaranja kompanije STIHL Srbija.