Donacija rehabilitacionom centru ˝Duga˝ Novi Sad

Donacija rehabilitacionom centru ˝Duga˝ Novi Sad Ovoga puta, kao donaciju i pomoć rehabilitacionom centru ˝Duga˝u Novom Sadu poklonili smo uređaj - duvač BG56.
Na ovaj način sponzorišemo projekat borbe protiv bolesti zavisnosti i nastavićemo da sarađujemo sa svim zainteresovanim stranama
koje kvalitativno mogu da doprinesu boljem standardu i kvalitetu života.