Korporativna kultura

Korporativno ponašanje

Kompanija je više od zbira zaposlenih, zgrada, mašina i procesa. Takođe je i više od same proizvodnje proizvoda ili usluga. Kompanija predstavlja, pre svega, jaku i pouzdanu zajednicu ljudi koji udruženo rade na postizanju ciljeva. Ti ljudi treba da se drže zajedno i identifikuju sa firmom.

Brošure za preuzimanje