Kako iMOW® zna kada može kositi ?

Plan košenja je kreiran automatski ili ga Vi unosite u skladu sa Vašim željama. Vi odlučujete kojim danom i u koje vreme će iMOW® da kosi. Vaš iMOW® ne samo da kosi automatski u skladu sa svojim planom košenja, nego takođe odlučuje u kratkom roku (tzv. aktivnom vremenu), da li i kako da se kreće tokom svojih operacija košenja.