Podrazumevanje i maksimum korporativne politike

Podrazumevanje i maksimum korporativne politike

STIHL korporativna kultura nije samo teorija ili statična struktura već živi organizam – koji raste više od 80 godina i oblikovana  je od strane ljudi u kompaniji. I nastavlja da se razvija poslednjih godina.

Kontinuitet i suštinska kompetencija

Nezavisna porodična kompanija

Stroga orijentacija na potrošače

Orijentacija ka zaposlenima "Udruženo do uspeha"

Vrhunski kvalitet

Međunarodna orijentacija

Pravičnost i odgovornost