Prezentacija Vojvodinašume

Prezentacija Vojvodinašume

Nakon uspešne prezentacije na teme:

- Motorne testere
- Zaštitna oprema
- Šumarska oprema
- Upotreba i održavanje motornih testera

uručeni su pokloni za najbolje sekače u prethodnih pet godina po učinku i ispunjavanju norme odabranih od strane rukovodioca JP Vojvodinašume.

Domaćini su izrazili zadovoljstvo kvalitetom održane prezentacije i izrazili želju i potrebu da se ovakve prezentacije održavaju i u budućnosti jer su od značaja za razvoj posla i saradnje.