Principi društvene odgovornosti

Principi društvene odgovornosti

Uvod

STIHL održava ekonomiju - u interesu kompanije, zaposlenih i šire javnosti. Grupa priznaje svoju odgovornost kao deo kompanije u svim regionima u kojima posluje. STIHL poštuje kulturnu, socijalnu, političku i pravnu raznolikost društva i nacija. Grupa se pridržava važećih zakona i propisa svake zemlje i donosi operativne ciljeve sa dole navedenim zahtevima. Ovi principi su deo korporativne kulture. Zaposleni širom STIHL grupe deluju u skladu sa tim. Od poslovnih partnera, očekujemo da poštuju slične principe.

Ljudska prava

STIHL se pridržava i poštuje međunarodno priznata ljudska prava.

STIHL poslovni svet

  • STIHL je ​​posvećen principima socijalne tržišne ekonomije i konkurentnosti,
  • priznaje slobodu udruživanja zaposlenih,
  • odbija bilo koji oblik prinudnog rada i rada dece,
  • vodi politiku jednakih mogućnosti pri zapošljavanju i u poslovanju,
  • zalaže se za održavanje zdravlja i bezbednost na visokom nivou,
  • konstantno je ciljno -usmeren na poboljšanje
  • i podršku integracije fizički i mentalno ugroženim ljudima.

Životna sredina i energija

STIHL je ​​posvećen održivosti i zaštite životne sredine. Kompanija je posvećena zaštiti životne sredine i  energetskoj efikasnosti na visokom nivou, za konstantno poboljšanje - kako u korporativnim procesima tako i kod proizvoda. Mi umanjujemo dugotrajnu potrošnju energije i štedljivo upotrebljujemo energiju.

Korupcija

STIHL se protivi korupciji, uključujući iznuđivanje i podmićivanje.

 

U potpisu Dr Nikolas Stihl (predsednik Nadzornog odbora Stihl AG)

U potpisu Dr Bertram Kandziora (predsednik Upravnog odbora Stihl AG)