Saveti za održavanje žive ograde

Saveti za održavanje žive ograde

Samo redovno održavanje žive ograde obezbeđuje željeni izgled. Kako živa ograda nakon sečenja ne bi ostala sa vidljivim rupama na površini, STIHL je ​​obezbedio ukratko nekoliko korisnih saveta za održavanje živih ograda.

Postoje li zakonska ograničenja u vezi sa skraćivanjem živih ograda?

  • Po nemačkom saveznom Zakonu o zaštiti prirode (§ 29 stav 3 br 1 zakona NatSchG), zabranjeno je sečenje žive ograde u periodu od 1. marta do 30. septembra, jer je to period razmnožavanja mnogih životinja i ptica.
  • Međutim, ova zabrana se ne odnosi na skraćivanje ili trimovanje žive ograde bez povrede biljne supstance.

 

Na šta moram da pazim kada skraćujem živu ogradu u ovom periodu?

  • U periodu od marta do septembra, brižljivo proverite da li u živoj ogradi postoje ptičija gnezda ili druga staništa gde se životinje razmnožavaju.

 

Koji vremenski uslovi su najpogodniji za orezivanje žive ograde?

  •  Najbolje vreme za orezivanje žive ograde je sunčano i bez mraza (nikako ispod -5 ° C).

U koje doba godine treba orezivati živu ogradu?

  • Potrebno je orezivati žive ograde u proleće, idealno pred vegetaciju.
  • U leto ispupčenja, koja nisu bila vidljiva u prvobitnom stanju pre lišća, potrebno je oblikovati  i održavati formu žive ograde.
  • Kod orezivanja pred kraj leta (avgust - septembar), potrebno je ponovo odstraniti slabe grane pre zime.
  • Ukoliko ste planirali da podmladite Vašu živu ogradu, to je potrebno izvesti u zimskom periodu.