Politika privatnosti

Ovom Politikom privatnosti želimo da vas obavestimo o obradi vaših podataka o ličnosti. Ispod ćete pronaći, između ostalog, informacije o tome kako i zašto obrađujemo vaše podatke o ličnosti i koja prava imate u tom pogledu.

SADRŽAJ OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ovom Politikom privatnosti vas obaveštavamo o obradi vaših podataka o ličnosti koje prikupljamo u vezi sa posetom i korišćenjem naše internet stranice.

Kako bismo vam omogućili da jednostavnije pronađete vama značajne informacije, podelili smo ovu Politiku privatnosti na pojedinačne odeljke:

U ovoj Politici privatnosti pružamo vam informacije u skladu sa zahtevima Evropske Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti („GDPR", Uredba (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta). Takođe se pridržavamo zahteva drugih nacionalnih zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji se odnose na obradu vaših podataka o ličnosti, kao što je za Srbiju - Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 87/2018 („Zakon”).

1 RUKOVALAC I LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

1.1 Rukovalac

Rukovalac prema propisima o zaštiti podataka o ličnosti će odrediti svrhe i načine obrade vaših podataka o ličnosti i obezbediti usklađenost sa zahtevima zakonodavstva o zaštiti podataka o ličnosti. U slučaju kada dva ili više rukovalaca zajedno određuju svrhe i načine obrade, ti rukovaoci će zajednički snositi odgovornost za obradu, ovo su takozvani zajednički rukovaoci. 

Rukovalac koji je odgovoran za obradu vaših podataka o ličnosti u vezi sa ovom internet stranicom je:

    STIHL d.o.o.
    Adresa za prijem pošte: Prekonoška 24, Beograd
    Email: office@stihl.rs
    Poreski identifikacioni broj:  107902347

Za dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte u bilo koje vreme putem kontakt podataka navedenih gore. 

1.2 Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Možete kontaktirati naše Lice za zaštitu podataka o ličnosti slanjem pošte na adresu rukovaoca sa naznakom „za Lice za zaštitu podataka o ličnosti” ili slanjem email-a na adresu dijana.peskir@stihl.rs

2 OPŠTE INFORMACIJE O OBRADI VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

2.1 Obrada vaših podataka o ličnosti

Kada u ovoj Politici o privatnosti koristimo izraz „podaci o ličnosti", pod tim podrazumevamo sve informacije koje se odnose na vas.

Primeri podataka o ličnosti uključuju vaše ime, email i adresu za prijem pošte. Međutim, vaši podaci o ličnosti obuhvataju sve podatke koji su povezani s vama ili koji se odnose na vas. Podatke koji se ne odnose na vas nazivamo „podaci koji nisu lični“ ili „anonimni podaci“. Pravila zaštite podataka o ličnosti i ova Politika privatnosti se ne primenjuju na ove podatke.

Pod obradom vaših podataka o ličnosti podrazumevamo, na primer, prikupljanje, čuvanje ili brisanje vaših podataka.

2.2 Pregled pravnog osnova za obradu vaših podataka o ličnosti

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti samo ako možemo da zasnujemo obradu na pravnom osnovu ili ako je to zakonito prema važećem zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, tj. ako je obrada je zakonita. U okviru Zakona, većina obrade vaših podataka o ličnosti zasniva se na sledećem pravnom osnovu:

 • Obrada vaših podataka o ličnosti je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa vama ili za preduzimanje radnji, na vaš zahtev, pre zaključenja ugovora (Član 12 (1) (2) Zakona).
 • Pristali ste na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha (Član 12 (1) (1) Zakona).
 • Obrada vaših podataka o ličnosti je neophodna u cilju poštovanja naših pravnih obaveza (Član 12 (1) (3) Zakona).
 • Obrada je neophodna u cilju ostvarivanja naših legitimnih interesa rukovaoca ili legitimnih interesa treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji vaši interesi ili osnovna prava i slobode koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti (Član 12 (1) (6) Zakona).

Dodatne informacije o tome na kojim pravnim osnovima se zasnivaju pojedine radnje obrade ili pod kojim zakonodavstvom o zaštiti podataka o ličnosti je obrada dozvoljena navedene su u nastavku ove Politike privatnosti.

2.3 Koje podatke o ličnosti prikupljamo od vas

Obrađujemo podatke o ličnosti koje nam dostavite, koje prikupljamo (automatski) ili koje primimo od trećih lica.

Načelno, niste obavezni da nam dostavite svoje podatke o ličnosti. Međutim, otkrivanje određenih podataka o ličnosti može biti neophodno kako bismo vam ponudili i pružili pristup internet stranici i svim njenim funkcijama.

Podaci o ličnosti koje nam dostavite

Obrađujemo podatke koje nam dostavite. Na primer, recimo da nas pozovete ili nas kontaktirate na neki alternativni način i putem tih sredstava nam dostavite određene informacije. Prikupljamo i obrađujemo te podatke kako bismo vam omogućili korišćenje naše internet stranice. Ako nam ne dostavite određene informacije, to može rezultirati gubitkom ili umanjivanjem mogućnosti korišćenja ili potpunog funkcionisanja naše internet stranice.

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju (automatski)

Određene podatke prikupljamo i obrađujemo (automatski) kada koristite našu internet stranicu. To uključuje podatke kao što su vaša IP adresa, specifični pristupni podaci i podaci koji se obrađuju radi omogućavanja tehničke dostupnosti naše internet stranice.

Podaci o ličnosti koje primamo od trećih lica

Ponekad podatke ne primamo direktno od vas. To može biti slučaj, na primer, ako nam informacije o vama pruže treće strane. Na primer, sarađujemo sa kompanijama koje pružaju usluge za nas i pružaju nam informacije o vama.

3 POSETE NAŠE INTERNET STRANICE

Kada posetite našu internet stranicu, pretraživač koji koristite na vašem uređaju automatski šalje informacije serveru na našoj internet stranici i privremeno ih čuva u datoteci dnevnika.

Ako želite saznati više o kolačićima koje koristimo na našoj veb stranici, kliknite ovde. 

Kategorije podataka o ličnosti

Sledeći podaci se obrađuju prilikom posete internet stranice:

 • Vaša IP adresa
 • Datum i vreme pristupa
 • Naziv i URL preuzete dadoteke
 • Internet stranica/aplikacija sa koje je pristup ostvaren (URL upućivača)
 • Pretraživač koji koristite i, ako je primenljivo, operativni sistem uređaja sa kojeg pristupate našoj internet stranici, kao i ime vašeg pružaoca pristupa

Svrha

Vaši podaci o ličnosti se obrađuju u sledeće svrhe:

 • Osiguranje nesmetane konekcije
 • Osiguranje lakog korišćenja naše internet stranice
 • Analiza sigurnosti i stabilnosti sistema

Pravni osnov

Zasnivamo obradu vaših podataka o ličnosti na sledećim pravnim osnovima:

 • Obrada vaših podataka o ličnosti je neophodna kako biste mogli da posetite internet stranicu i kako bismo obezbedili performanse, dugoročnu funkcionalnost i sigurnost naše internet stranice i sistema.
  Vaše podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu Člana 12 (1) (6) Zakona.

Imamo legitiman interes da obezbedimo performanse, dugoročnu funkcionalnost i sigurnost naše internet stranice i sistema.

Period čuvanja

Načelno, vaše podatke o ličnosti ćemo obrađivati samo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo ostvarili ove svrhe. Za više informacija o periodu čuvanja, vidite odeljak 6 ove Politike privatnosti.

4 KORIŠĆENJE NAŠE INTERNET STRANICE I NAŠIH USLUGA

4.1 Kontakt i komunikacija

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, uvek nas možete kontaktirati putem email-a, pošte, telefona, kontakt formi ili bilo kojeg drugog sredstva. Ukoliko nas kontaktirate, obično ćemo vam odgovoriti istim sredstvom komunikacije koje ste vi odabrali.

Kategorije podataka o ličnosti

Sledeći podaci se obrađuju prilikom komunikacije sa vama:

 • Vaši kontakt podaci, kao što su broj telefona ili email adresa
 • Komunikacija s vama, uključujući snimke telefonskih razgovora s vama, ako je primenjivo
 • Podaci koji se odnose na vaš zahtev ili primedbu, kao što je predmet vašeg zahteva ili naša komunikacija s vama
 • Podaci potrebni za rešavanje vaše primedbe

Svrha

Vaši podaci o ličnosti se obrađuju u sledeće svrhe:

 • Da bismo komunicirali s vama ako ste nas kontaktirali s pitanjima ili drugim primedbama
 • Da bismo komunicirali s vama u vezi drugim pitanjima pored zahteva i primedbi, na primer u informativne svrhe ili da bismo ispunili zakonske ili ugovorne obaveze
 • Ako snimimo telefonske razgovore s vama, to se radi u svrhu osiguranja kvaliteta i u svrhe obuke
 • Radi unapređenja naše podrške

Ovi ciljevi se u nastavku zajedno nazivaju „podrška".

Pravni osnov

Zasnivamo obradu vaših podataka o ličnosti na sledećim pravnim osnovima:

 • Obrada vaših podataka o ličnosti u vezi s našom podrškom neophodna je radi izvršenja ugovora zaključenog s vama ili radi preduzimanja koraka na vaš zahtev pre zaključenja ugovora.
  Vaše podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu Člana 12 (1) (2) Zakona.
 • Pružamo vam određene usluge podrške koje nisu deo postojećeg ugovora.
  Vaše podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu Člana 12 (1) (6) Zakona.
  Imamo legitiman interes da vam pomognemo u slučaju pitanja o našim ponudama i uslugama, kao i da osiguramo zadovoljstvo naših (sadašnjih i budućih) korisnika.
 • Za pojedine obrade vaših podataka o ličnosti pribavićemo vaš pristanak kada je to neophodno u skladu sa Članom 12 (1) (1) Zakona.

To se posebno odnosi na snimanje telefonskih razgovora.

Period čuvanja

Načelno, vaše podatke o ličnosti ćemo obrađivati samo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo ostvarili ove svrhe. Za više informacija o periodu čuvanja, vidite odeljak 6 ove Politike privatnosti.

4.2 Smernice u vezi sa proizvodima

Naša internet stranica sadrži alate za smernice u vezi s našim proizvodima, kao što je naš Chain-Bar-Advisor.

Kategorije podataka o ličnosti

Sledeći podaci se obrađuju u vezi sa alatima za smernice za proizvode:

 • Vaša IP adresa
 • Podaci koje pružite u vezi sa našim alatom za smernice za proizvode

Svrha

Vaši podaci o ličnosti se obrađuju u sledeće svrhe:

 • Preporuka proizvoda ili saveta o načinu upotrebe naših proizvoda, zasnovani na vašim specifikacijama u alatu za smernice za proizvode

Pravni osnov

Zasnivamo obradu vaših podataka o ličnosti na sledećim pravnim osnovima:

 • Obrada vaših podataka o ličnosti u vezi sa našim alatima za smernice za proizvode je neophodna radi postupanja po vašem zahtevu pre zaključenja ugovora ukoliko nameravate da kupite naše proizvode.
  Vaše podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu Člana 12 (1) (2) Zakona.
 • Obrada vaših podataka o ličnosti je neophodna radi davanja preporuke u vezi sa alatom za smernice za proizvode.
  Vaše podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu Člana 12 (1) (6) Zakona.
  Imamo legitiman interes da vam preporučimo proizvod koji vam odgovara ili da vam pružimo savete o tome kako da koristite naše proizvode.
 • Korišćenje alata za smernice za proizvode zahteva postavljanje kolačića. U tu svrhu, pribavićemo vaš pristanak u skladu sa članom 12 (1) (1) Zakona u Centru za željene opcije o privatnosti. Za više informacija o našim kolačićima, vidite našu Politiku kolačića

Period čuvanja

Načelno, vaše podatke o ličnosti ćemo obrađivati samo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo ostvarili ove svrhe. Za više informacija o periodu čuvanja, vidite odeljak 6 ove Politike privatnosti.

4.3 Bilten

Na našoj internet stranici vam pružamo mogućnost da se registrujete za naš bilten.

Napominjemo da koristimo tzv. proceduru dvostrukog potvrđivanja kako bismo osigurali da želite primati naše biltene. Nakon što se prijavite za bilten, poslaćemo vam link za potvrdu na email adresu koju ste naveli. Samo kada potvrdite svoju email adresu i interesovanje za primanje našeg biltena, uključićemo vas u našu listu za distribuciju email-ova.  

Personalizovani bilteni

Napominjemo da prilikom slanja biltena vršimo merenje performansi i analizu vašeg obrasca korišćenja. Za ovu analizu, email-ovi koje šaljemo sadrže takozvane veb tačkice ili piksele za praćenje. Oni se nalaze na našim serverima i obaveštavaju nas kada i kako pristupate našem biltenu. Za analizu povezujemo gorenavedene podatke i veb tačkice sa vašom email adresom.

Možete onemogućiti automatsko prikazivanje slika u vašoj email aplikaciji kako biste ograničili obradu podataka putem našeg biltena. U tom slučaju nećete moći videti bilten u potpunosti i možda nećete moći koristiti sve funkcije. Ako sami prikažete slike, vršiće se gorenavedeno praćenje.

Za više informacija o tome kako obrađujemo vaše podatke o ličnosti u svrhe oglašavanja i poboljšanja korisničkog iskustva, vidite odeljak 5, Oglašavanje i korisničko iskustvo. Posebno želimo skrenuti vašu pažnju na informacije o obradi vaših podataka o ličnosti u vezi sa Oracle Eloqua platformama.

Kategorije podataka o ličnosti

Sledeći podaci se obrađuju u vezi sa distribucijom biltena:

 • Podaci poput učestalosti pristupanja, kada čitate naše biltene i na koje ste linkove kliknuli u biltenima.
 • Podaci koje prikupljamo o vama kada koristite STIHL usluge (na primer, prilikom kupovine naših proizvoda, registracije uređaja ili korišćenja različitih aplikacija).

Svrha

Vaši podaci o ličnosti se obrađuju u sledeće svrhe:

 • Kroz obradu vaših podataka o ličnosti zaključujemo koji su vaši interesi kako bismo vam pružili verziju našeg biltena koja je prilagođena vašim interesima i koja sadrži informacije o proizvodima i uslugama koje su vama relevantne.

Pravni osnov

Zasnivamo obradu vaših podataka o ličnosti na sledećim pravnim osnovima:

 • Vaši podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu vašeg pristanka koji ste dali prilikom pretplate na naš bilten.
  Vaše podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu Člana 12 (1) (1) Zakona.

Period čuvanja

Načelno, vaše podatke o ličnosti ćemo obrađivati samo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo ostvarili ove svrhe. Za više informacija o periodu čuvanja, vidite odeljak 6 ove Politike privatnosti.

5 OGLAŠAVANJE I KORISNIČKO ISKUSTVO

5.1 Kolačići i slične tehnologije

Koristimo tehnologije na našoj internet stranici koje imaju za cilj da olakšaju korišćenje internet stranice, da je učine pristupačnijom korisnicima i da obezbede različite funkcije. Takve tehnologije uključuju, na primer, kolačiće, piksele i skripte. Ovaj odeljak pruža informacije o vašim podacima o ličnosti u ovom kontekstu.

U našoj Politici kolačića objašnjavamo koje kolačiće i slične tehnologije koristimo na našoj internet stranici u koje svrhe i kako možete upravljati tim kolačićima.

5.2 Pružanje, razvoj i unapređenje naše internet stranice

(a) Analiza interneta Google analitikom

Na našoj internet stranici koristimo alat za analizu Google analitika (eng. Google Analytics). Google analitiku pruža Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD („Google", zajedno sa ostalim Google kompanijama iz Alphabet Inc. „Google").

Koristimo Google analitiku uz ekstenziju „anonimizacija IP adrese". Ovo znači da će vaša IP adresa biti skraćena pre nego što bude poslata kompaniji Google u Sjedinjenim Američkim Državama, kako Google ne bi primio vašu punu IP adresu od nas.

Kategorije podataka o ličnosti

Sledeći podaci se obrađuju u vezi sa korišćenjem Google analitike:

 • Vaša IP adresa
 • Jedinstveni korisnički ID dodeljen od strane pretraživača
 • Obrasci kliktanja korisnika na internet stranici
 • Podstranice kojima korisnik pristupa
 • Vrsta pretraživača, URL, rezolucija ekrana
 • Vremenska oznaka

Svrha

Koristimo Google analitiku radi analize vašeg korišćenja internet stranice, kako bismo dobijali izveštaje o aktivnostima na internet stranici i koristili druge Google usluge povezane sa korišćenjem naše internet stranice i drugih aktivnosti na internetu.

Ovo će nam omogućiti da konstantno unapređujemo našu internet stranicu, njenu pristupačnost korisnicima i našu ponudu, prilagođavajući ih vašim potrebama i interesovanjima.

Pravni osnov

Zasnivamo obradu vaših podataka o ličnosti na sledećim pravnim osnovima:

 • Vaši podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu vašeg pristanka koji ste nam dali u Politici kolačića.
  Vaše podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu Člana 12 (1) (1) Zakona.
 • Korišćenje Google analitike zahteva postavljanje kolačića. U tu svrhu, pribavićemo vaš pristanak u skladu sa članom 12 (1) (1) Zakona u Centru za željene opcije o privatnosti. Za više informacija o našim kolačićima, vidite našu Politiku kolačića

Period čuvanja

Načelno, vaše podatke o ličnosti ćemo obrađivati samo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo ostvarili ove svrhe. Za više informacija o periodu čuvanja, vidite odeljak 6 ove Politike privatnosti.

Prenos vaših podataka u države van teritorije Srbije

U vezi sa korišćenjem Google analitike, podaci o ličnosti se prenose u države van Evropskog ekonomskog prostora („EEP“). Za više informacija vidite odeljak 8 ove Politike privatnosti.

Politika privatnosti

Ovde možete pronaći Politiku privatnosti Google Ltd.-a za Google analitiku:
https://policies.google.com/privacy?hl=rs

(b) Google reCAPTCHA

Na našoj internet stranici koristimo reCAPTCHA v2. reCAPTCHA v2 pruža Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska („Google Ltd", zajedno sa ostalim kompanijama iz Alphabet Inc. „Google").

Kategorije podataka o ličnosti

Sledeći podaci se obrađuju u vezi sa korišćenjem Google reCAPTCHA:

 • Vaša IP adresa
 • Korišćeni dodaci za pretraživač (plug-inovi)
 • Kolačići koje je Google postavio u poslednjih 6 meseci
 • klikovi i interakcije na ovoj stranici
 • CSS informacije za posećenu stranicu
 • JavaScript objekti
 • Datum
 • Jezik pretraživača

Svrha

Koristimo reCAPTCHA v2 kako bismo sprečili zloupotrebu automatizovanih unosa u internet obrasce, čime štitimo tehničke sisteme hosta (eng. Host).

Pravni osnov

Zasnivamo obradu vaših podataka o ličnosti na sledećim pravnim osnovima:

 • Obrada vaših podataka o ličnosti je neophodna kako bi se osigurala funkcionalnost i zaštita naše internet stranice.
  Vaše podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu Člana 12 (1) (6) Zakona.
  Imamo legitiman interes da osiguramo funkcionalnost i zaštitu naše internet stranice.
 • Korišćenje reCAPTCHA v2 zahteva postavljanje kolačića. U tu svrhu, pribavićemo vaš pristanak u skladu sa članom 12 (1) (1) Zakona u obaveštenju o kolačićima. Za više informacija o našim kolačićima, vidite našu Politiku kolačića.

Period čuvanja

Načelno, vaše podatke o ličnosti ćemo obrađivati samo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo ostvarili ove svrhe. Za više informacija o periodu čuvanja, vidite odeljak 6 ove Politike privatnosti.

Prenos vaših podataka u države van teritorije Srbije

U vezi sa korišćenjem reCAPTCHA v2, podaci o ličnosti se prenose u države van teritorije Srbije i EEP. Za više informacija vidite odeljak 8 ove Politike privatnosti.

Politika privatnosti

Ovde možete pronaći Politiku privatnosti Google Ltd.-a za reCAPTCHA:
https://policies.google.com/privacy?hl=rs 

(c) YouTube

Na našoj internet stranici koristimo video sadržaj preko YouTube-a. YouTube pruža Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska („Google Ltd", zajedno sa ostalim kompanijama iz Alphabet Inc. „Google").

Kategorije podataka o ličnosti

Sledeći podaci se obrađuju u vezi sa korišćenjem YouTube-a:

 • Vaša IP adresa
 • Podaci o vašem uređaju
 • Pretraživač
 • Operativni sistem
 • Podaci o video sadržaju koji ste pregledali

Svrha

Pružamo linkove za video sadržaj putem YouTube-a kako bismo vas informisali o našim proizvodima i ponudama.

Pravni osnov

Zasnivamo obradu vaših podataka o ličnosti na sledećim pravnim osnovima:

 • Video sadržaj se prikazuje kao umanjeni prikaz slike (eng. thumbnail). Google obrađuje vaše podatke samo kada ste dali pristanak za obradu vaših podataka („rešenje u dva klika").
  Vaše podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu Člana 12 (1) (1) Zakona.
 • Korišćenje YouTube-a zahteva postavljanje kolačića. U tu svrhu, pribavićemo vaš pristanak u skladu sa članom 12 (1) (1) Zakona u obaveštenju o kolačićima. Za više informacija o našim kolačićima, vidite našu Politiku kolačića.

Period čuvanja

Načelno, vaše podatke o ličnosti ćemo obrađivati samo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo ostvarili ove svrhe. Za više informacija o periodu čuvanja, vidite odeljak 6 ove Politike privatnosti.

Prenos vaših podataka u države van teritorije Srbije

 • U vezi sa korišćenjem YouTube-a, podaci o ličnosti se prenose u države van teritorije Srbije i EEP. Za više informacija vidite odeljak 8 ove Politike privatnosti.

Politika privatnosti

Ovde možete pronaći Politiku privatnosti Google-a za obradu podataka o ličnosti u vezi sa YouTube platformom:
https://policies.google.com/privacy?hl=rs 

(d) Google mape

Na našoj internet stranici koristimo mape iz Google mapa (eng. Google Maps). Google mape pruža Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska („Google Ltd", zajedno sa ostalim kompanijama iz Alphabet Inc. „Google").

Kategorije podataka o ličnosti

Sledeći podaci se obrađuju u vezi sa korišćenjem Google mapa:

 • Vaša IP adresa
 • Informacije o vašem uređaju
 • Pretraživač
 • Operativni sistem
 • Vaša lokacija

Svrha

Putem Google mapa postavljamo mape radi prikaza geografskih podataka.

Pravni osnov

Zasnivamo obradu vaših podataka o ličnosti na sledećim pravnim osnovima:

 • Google obrađuje vaše podatke samo kada ste dali pristanak za obradu vaših podataka („rešenje u dva klika").
  Vaše podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu Člana 12 (1) (1) Zakona.
 • Korišćenje Google mapa zahteva postavljanje kolačića. U tu svrhu, pribavićemo vaš pristanak u skladu sa članom 12 (1) (1) Zakona u Centru za željene opcije o privatnosti. Za više informacija o našim kolačićima, vidite našu Politiku kolačića.

Period čuvanja

Načelno, vaše podatke o ličnosti ćemo obrađivati samo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo ostvarili ove svrhe. Za više informacija o periodu čuvanja, vidite odeljak 6 ove Politike privatnosti.

Prenos vaših podataka u države van teritorije Srbije

U vezi sa korišćenjem Google mapa, podaci o ličnosti se prenose u države van teritorije Srbije i EEP. Za više informacija vidite odeljak 8 ove Politike privatnosti

Politika privatnosti

Ovde možete pronaći Politiku privatnosti Google-a za obradu podataka o ličnosti u vezi sa Google mapama:
https://policies.google.com/privacy?hl=rs 

5.3 Oglašavanje i profilisanje (praćenje)

(a) Oracle Eloqua

Koristimo Oracle Eloqua. Oracle Eloqua pruža Oracle Deutschland B.V. & Co. KG, Riesstrasse 25, 80992 Minhen („Oracle”).

Kategorije podataka o ličnosti

Sledeći podaci se obrađuju u vezi sa korišćenjem Oracle Eloqua:

 • Podatak o tome da li ste otvorili naš email
 • Podaci o tome na koje linkove klikćete

Svrha

Koristimo Oracle Eloqua kako bismo personalizovali naše email-ove i utvrdili da li se naši email-ovi, a posebno naši bilteni, otvaraju i na koje linkove u našim email-ovima klikćete. Koristimo ove podatke kako bismo unapredili naše email-ove i ponude i usluge koje pružamo. Cilj je prilagođavanje naše internet stranice, usluga i ponuda, a posebno naših email-ova, vašim potrebama i interesovanjima.

Pravni osnov

Zasnivamo obradu vaših podataka o ličnosti na sledećim pravnim osnovima:

 • Vaši podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu pristanka koji ste nam dali u obaveštenju o kolačićima.
  Vaše podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu Člana 12 (1) (1) Zakona.
 • Korišćenje Oracle Eloqua zahteva postavljanje kolačića. U tu svrhu, pribavićemo vaš pristanak u skladu sa članom 12 (1) (1) Zakona u obaveštenju o kolačićima. Za više informacija o našim kolačićima, vidite našu Politiku kolačića.

Period čuvanja

Načelno, vaše podatke o ličnosti ćemo obrađivati samo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo ostvarili ove svrhe. Za više informacija o periodu čuvanja, vidite odeljak 6 ove Politike privatnosti

Prenos vaših podataka u države van teritorije Srbije

U vezi sa korišćenjem Oracle Eloqua, podaci o ličnosti se prenose u države van teritorije Srbije i EEP. Za više informacija, vidite odeljak 8 ove Politike privatnosti.

Politika privatnosti

Ovde možete pronaći Politiku privatnosti Oracle-a za obradu podataka o ličnosti u vezi sa Oracle Eloqua:
https://www.oracle.com/rs/legal/privacy/

(c) Google oglasi

Na našoj internet stranici koristimo Google oglase (eng. Google Ads). Google oglase pruža Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD („Google”).

Kategorije podataka o ličnosti

Sledeći podaci se obrađuju u vezi sa korišćenjem Google oglasa:

 • Vaša IP adresa
 • Podaci o vašem uređaju
 • Pretraživač
 • Operativni sistem

Svrha

Koristimo Google oglase kako bismo, ukoliko ste već ranije posetili našu internet stranicu, sproveli oglasne kampanje zasnovane na vašim pretragama. Usluge nam omogućavaju da kombinujemo naše oglase sa određenim ključnim rečima ili, ukoliko ste već posetili našu internet stranicu, da, na primer, oglašavamo usluge koje ste pregledali na našoj internet stranici. Možemo prikazati oglase zasnovane na interesovanjima na drugim internet stranicama unutar Google pretraživača i Prikaza mreže (eng. Display Network) (kao „Google oglas”, kao deo Google pretraživača ili na nekim drugim partnerskim internet stranicama Google-a).

Pravni osnov

Zasnivamo obradu vaših podataka o ličnosti na sledećim pravnim osnovima:

 • Vaši podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu pristanka koji ste nam dali u Centru za željene opcije o privatnosti.
  Vaše podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu Člana 12 (1) (1) Zakona.
 • Korišćenje Google oglasa zahteva postavljanje kolačića. U tu svrhu, pribavićemo vaš pristanak u skladu sa članom 12 (1) (1) Zakona u Centru za željene opcije privatnosti. Za više informacija o našim kolačićima, vidite našu Politiku kolačića.

Period čuvanja

Načelno, vaše podatke o ličnosti ćemo obrađivati samo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo ostvarili ove svrhe. Za više informacija o periodu čuvanja, vidite odeljak 6 ove Politike privatnosti.

Prenos vaših podataka u države van teritorije Srbije

U vezi sa korišćenjem Google oglasa, podaci o ličnosti se prenose u države van teritorije Srbije i EEP. Za više informacija, vidite odeljak 8 ove Politike privatnosti.

Politika privatnosti

Ovde možete pronaći Politiku privatnosti Google-a za obradu podataka o ličnosti u vezi sa Google oglasima:
https://policies.google.com/privacy?hl=rs

(d) Microsoft oglašavanje

Na našoj internet stranici koristimo Microsoft oglašavanje (eng. Microsoft Advertising). Uslugu Microsoft oglašavanja pruža Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SAD („Microsoft”).

Kategorije podataka o ličnosti

Sledeći podaci se obrađuju u vezi sa korišćenjem Microsoft oglašavanja:

 • Vaša IP adresa
 • Podaci o vašem uređaju
 • Pretraživač
 • Operativni sistem

Svrha

Koristimo Google oglase kako bismo za vas, ukoliko ste već ranije posetili našu internet stranicu, sproveli oglasne kampanje zasnovane na vašim pretragama. Usluge nam omogućavaju da kombinujemo naše oglase sa određenim ključnim rečima ili, ukoliko ste već posetili našu internet stranicu, da, na primer, oglašavamo usluge koje ste pregledali na našoj internet stranici. Ovo nam omogućava da prikažemo oglase zasnovane na interesovanjima na drugim internet stranicama unutar Microsoft-ove pretraživačke mreže.

Pravni osnov

Zasnivamo obradu vaših podataka o ličnosti na sledećim pravnim osnovima:

 • Vaši podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu pristanka koji ste nam dali u Centru za željene opcije o privatnosti.
  Vaše podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu Člana 12 (1) (1) Zakona
 • Korišćenje Microsoft oglasa zahteva postavljanje kolačića. U tu svrhu, pribavićemo vaš pristanak u skladu sa članom 12 (1) (1) Zakona u Centru za željene opcije privatnosti. Za više informacija o našim kolačićima, vidite našu Politiku kolačića.

Period čuvanja

Načelno, vaše podatke o ličnosti ćemo obrađivati samo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo ostvarili ove svrhe. Za više informacija o periodu čuvanja, vidite odeljak 6 ove Politike privatnosti.

Prenos vaših podataka u države van teritorije Srbije

U vezi sa upotrebom Microsoft oglašavanja, podaci o ličnosti se prenose u države van teritorije Srbije i EEP. Za više informacija, vidite odeljak 8 ove Politike privatnosti.

Politika privatnosti

Ovde možete pronaći Politiku privatnosti Microsoft-a za obradu podataka o ličnosti u vezi sa Microsoft oglasima:
https://about.ads.microsoft.com/en-us/policies/legal-privacy-and-security

5.4 Društvene mreže 

Na našoj internet stranici koristimo piksele društvenih mreža. Pikseli se aktiviraju, a društvene mreže obrađuju vaše podatke samo nakon što ste dali saglasnost za obradu podataka o ličnosti od strane društvenih mreža u Centru za željene opcije o privatnosti.

Ukoliko ste registrovani kao korisnik društvene mreže čije piksele koristimo, vaša poseta našoj internet stranici može biti povezana sa vašim korisničkim nalogom na toj društvenoj mreži. Napominjemo da društvene mreže mogu potom povezati podatke prikupljene o vama putem piksela koji se koriste na našoj internet stranici sa vašim drugim podacima o ličnosti, čak i ako niste korisnik te društvene mreže.

Napominjemo da pružaoci društvenih mreža takođe mogu obrađivati podatke o ličnosti koji su prethodno obrađeni putem piksela u sopstvene svrhe. Dodatno, možemo zajednički odgovarati sa pružaocima društvenih mreža za određene radnje obrade.

U slučaju postojanja zajedničkih rukovaoca, zaključićemo sporazum zajedničkih rukovaoca o obradi podatka o ličnosti sa pružaocem društvene mreže.

U nastavku vidite Politiku privatnosti društvenih mreža.

Kategorije podataka o ličnosti

Sledeći podaci se obrađuju u vezi sa upotrebom piksela:

 • Vaša IP adresa
 • Podaci o vašem uređaju
 • Pretraživač
 • Operativni sistem

Svrha

Koristimo piksele društvenih mreža kako bismo vam prikazali podatke i oglase o našim proizvodima, ponudama i uslugama na odgovarajućoj društvenoj mreži. Osim što se prikazuju na odgovarajućoj društvenoj mreži, podaci i oglasi o našim proizvodima, ponudama i uslugama mogu vam se prikazivati i na drugim internet stranicama koje takođe koriste odgovarakući piksel.

Korišćenjem piksela, prikupljamo podatke o našim promotivnim aktivnostima, naročito na društvenim mrežama.

Pravni osnov

Zasnivamo obradu vaših podataka o ličnosti na sledećim pravnim osnovima:

 • Vaši podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu pristanka koji ste nam dali u Centru za željene opcije o privatnosti.
  Vaše podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu Člana 12 (1) (1) Zakona.

Period čuvanja

Načelno, vaše podatke o ličnosti ćemo obrađivati samo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo ostvarili ove svrhe. Za više informacija o periodu čuvanja, vidite odeljak 6 ove Politike privatnosti.

Prenos vaših podataka u države van teritorije Srbije

U vezi sa korišćenjem piksela, podaci o ličnosti mogu da se prenose u države van teritorije Srbije i EEP. Za više informacija, vidite odeljak 8 ove Politike privatnosti.

Korišćeni pikseli i Politike privatnosti za korišćene piksele 

U nastavku su navedeni pikseli društvenih mreža koje koristimo zajedno sa podacima o pružaocu društvene mreže i Politici privatnosti za odgovarajuću društvenu mrežu i piksel.

(a) Meta (Facebook) piksel

Meta piksel (ranije poznat kao Facebook piksel) pruža Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska („Meta”).

Ovde možete pronaći Politiku privatnosti Meta-e za obradu podataka o ličnosti u vezi sa Meta pikselima:
https://www.facebook.com/about/privacy/

6 PERIOD ČUVANJA

Vaše podatke ćemo čuvati samo onoliko dugo koliko je potrebno da pružimo naše usluge, posebno našu internet stranicu, ili onoliko dugo koliko imamo legitiman interes da čuvamo vaše podatke. Period čuvanja vaših podataka o ličnosti zavisi pre svega od kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju i svrhe obrade. Za čuvanje vaših podataka takođe se uzima u obzir i vaš pristanak za njihovo čuvanje.

Uvažavamo i zakonske rokove čuvanja, koji nas mogu obavezati da vaše podatke čuvamo određeno vreme. Vaši podaci će se stoga čuvati ukoliko to nalažu primenljivi propisi, zakoni ili druge odredbe koje smo u obavezi da poštujemo. Odgovarajući zahtevi se posebno nalaze i u trgovinskom i poreskom zakonodavstvu, ili proizilaze iz redovnih zakonskih rokova zastarelosti.

U slučaju pravnog spora, čuvaćemo podatke o ličnosti koju su nam potrebni za našu pravnu odbranu do pravosnažnog okončanja postupka.

Za dodatne informacije o periodu čuvanja, kontaktirajte nas pomoću kontakt podataka navedenih u odeljku 1 ove Politike privatnosti.

7 PRIMAOCI VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

7.1 Primaoci unutar STIHL Grupe

U određenim situacijama, delimo vaše podatke o ličnosti sa drugim kompanijama iz STIHL Grupe. Ove STIHL kompanije redovno vrše obradu u naše ime. Obrada vaših podataka o ličnosti se takođe može vršiti tako da je jedini rukovalac ona STIHL kompanija koja prima vaše podatke, ili tako da je ta kompanija zajednički rukovalac sa nama. 

Ukoliko budemo delili vaše podatke o ličnosti sa drugim rukovaocima, to ćemo u načelu činiti samo ako je to neophodno za izvršenje ugovora zaključenog sa vama, ako mi ili treća strana imamo legitiman interes za to ili ako ste dali pristanak za to.

Obrada vaših podataka o ličnosti od strane druge STIHL kompanije u naše ime vrši se na osnovu ugovora o obradi podataka u ime rukovaoca u smislu Zakona i GDPR-a.

U slučaju postojanja zajedničkih rukovalaca, zaključićemo sporazum zajedničkih rukovalaca kojim ćemo regulisati obradu. Ovaj sporazum će urediti, između ostalog, obaveze zajedničkih rukovalaca u vezi sa usklađivanjem sa zahtevima Zakona i GDPR-a. Rado ćemo podeliti sa vama osnovne elemente ovog sporazuma na vaš zahtev. U tu svrhu, kontaktirajte nas putem kontakt podataka u navedenih odeljku 1 ove Politike privatnosti.

7.2 Primaoci izvan STIHL Grupe (treće strane)

Pored primalaca unutar STIHL Grupe, takođe delimo vaše podatke o ličnosti sa trećim stranama, u vezi sa pojedinačnim radnjama obrade i uz poštovanje zahteva zaštite podataka o ličnosti. Ove treće strane uključuju pružaoce usluga koji obrađuju vaše podatke o ličnosti u naše ime, kao i pružaoce usluga koji nam pružaju usluge vezane za obradu vaših podataka o ličnosti. Obrada vaših podataka o ličnosti se takođe može vršiti tako da su treće strane koje primaju vaše podatke jedini rukovaoci, ili tako da su zajednički rukovaoci sa nama.

Ukoliko budemo delili vaše podatke o ličnosti sa drugim rukovaocima, to ćemo u načelu činiti samo ako je to neophodno za izvršenje ugovora sa vama, ako mi ili treća strana imamo legitiman interes za to ili ako ste dali pristanak za to.

U vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti koristimo sledeće kategorije pružalaca usluga:

 • Pružaoce IT usluga (pružaoci usluga hosting-a podataka)
 • Podršku (korisničku podršku)
 • Advokate, računovođe i poreske savetnike
 • Pružaoce aplikacija za oglašavanje ili aplikacija za poboljšanje korisničkog iskustva

Takođe ćemo proslediti vaše podatke organima i sudovima u slučajevima kada imamo obavezu to da učinimo prema Zakonu, GDPR-u ili zakonima država članica EU.

Obrada vaših podataka o ličnosti od strane trećih lica u naše ime se vrši na osnovu ugovora o obradi podataka u ime rukovaoca, u smislu Zakona i GDPR-a."

U slučaju postojanja zajedničkih rukovalaca, zaključićemo sporazum zajedničkih rukovalaca kojim ćemo regulisati obradu. Rado ćemo podeliti sa vama osnovne elemente ovog sporazuma na vaš zahtev. U tu svrhu, kontaktirajte nas putem kontakt podataka u navedenih odeljku 1 ove Politike privatnosti

8 PRENOS VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI U DRŽAVE VAN TERITORIJE SRBIJE

Bez obzira na to gde se vaši podaci o ličnosti obrađuju, naš glavni prioritet je da uvek obezbedimo nivo zaštite zagarantovan Zakonom i GDPR-om

U slučajevima kada prenosimo podatke o ličnosti primaocima van teritorije Srbije, postupamo u skladu sa zahtevima Poglavlja V Zakona i GDPR-a. U slučajevima gde sarađujemo sa trećim stranama ili koristimo pružaoce usluga koji bi mogli preneti vaše podatke o ličnosti u zemlje van teritorije Srbije, obavezaćemo ta treća lica ili pružaoce usluga da se pridržavaju zahteva Poglavlja V Zakona.

Napominjemo da ne pružaju sve države van teritorije Srbije nivo zaštite podataka za koji je Vlada Srbije utvrdila da je primeren (takozvana „odluka o primerenom nivou zaštite"). Lista država u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti možete pronaći na sledećem linku: Adequacy decisions (poverenik.rs).

Tamo gde odluka o primerenom nivou zaštite nije doneta, trudimo se da ispunimo sve relevantne uslove i preduzmemo sve neophodne mere radi obezbeđivanja odgovarajućih garancija u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti i radi obezbeđivanja primerenog nivoa zaštite, uključujući, na primer, zaključivanje standardnih ugovornih klauzula koje je usvojio Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Po potrebi, pored zaključivanja standardnih ugovornih klauzula, preduzećemo dodatne mere radi zaštite vaših podataka o ličnosti.

Uvek možete zatražiti pregled primalaca u državama van teritorije Srbije i informacije o merama koje smo preduzeli radi obezbeđivanja nivoa zaštite u skladu sa Zakonom i GDPR-om putem kontakt podataka navedenih u odeljku 1 ove Politike privatnosti.

9 VAŠA PRAVA I OSTVARIVANJE VAŠIH PRAVA

Ukoliko želite ostvariti svoja prava navedena u nastavku, u svakom trenutku nas možete neformalno kontaktirati putem sredstava komunikacije navedenih u ovoj Politici privatnosti. Možete nas kontaktirati, kao i naše Lice za zaštitu podataka o ličnosti putem email-a i drugih sredstava komunikacije koristeći kontakt podatke navedene u odeljku 1 ove Politike privatnosti.

9.1 Pravo na pristup

Imate pravo da dobijete informaciju o tome da li se obrađuju podaci o ličnosti koji se odnose na vas. Ukoliko obrađujemo podatke o ličnosti koji se odnose na vas, imate pravo pristupa podacima o ličnosti i određenim informacijama propisanim Zakonom. Za više informacija o vašem pravu pristupa, vidite član 26 Zakona.

9.2 Pravo na ispravku

Imate pravo da se netačni podaci o ličnosti koji se odnose na vas bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, imate pravo da se dopune nepotpuni podaci o ličnosti. Za više informacija o vašem pravu na ispravku, vidite član 29 Zakona.

Uvek težimo ka tome da osiguramo tačnost vaših podataka o ličnosti. S tim u vezi, obavestite nas o svim promenama vaših podataka (kao što su promene adrese) bez nepotrebnog odlaganja, kako bismo osigurali ažurnost vaših podataka o ličnosti.

9.3 Pravo na brisanje

Ukoliko su ispunjeni zakonski zahtevi, imate pravo na brisanje vaših podataka o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja. Posebno je to slučaj kada:

 • vaši podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 • se obrada vaših podataka o ličnosti zasniva na pristanku a vi opozovete taj pristanak, pri čemu nema drugog osnova za obradu;
 • podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti iz razloga koji se odnose na posebnu situaciju u kojoj se nalazite, a nema pretežnijeg osnova za obradu vaših podataka o ličnosti;
 • su vaši podaci o ličnosti preneti trećim stranama a mi imamo obavezu da ih izbrišemo, obavestićemo te treće strane o obavezi brisanja, ukoliko je to zahtevano zakonom.

Napominjemo da je vaše pravo na brisanje podložno je ograničenjima. Na primer, nismo ovlašćeni da brišemo lične podatke u pogledu kojih imamo zakonsku obavezu daljeg čuvanja. Ne možete ostvariti pravo na brisanje ni u pogledu podataka koji su nam potrebni za podnošenje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva. Za više informacija o vašem pravu na brisanje, vidite član 30 Zakona.

9.4 Pravo na ograničenje obrade

Ukoliko su ispunjeni zakonski zahtevi, imate pravo na ograničenje obrade vaših podataka o ličnosti. Posebno je to slučaj kada:

 • osporite tačnost vaših podataka o ličnosti. Obrada vaših podataka će biti ograničena u roku koji nam omogućava da proverimo tačnost vaših podataka o ličnosti;
 • je obrada vaših podataka o ličnosti nezakonita, a umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe vaših podataka o ličnosti;
 • nam više nisu potrebni vaši podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali su vama potrebni radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
 • ste podneli prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti iz razloga koji se odnose na posebnu situaciju u kojoj se nalazite, a u toku je procenjivanje da li naš legitiman interes za obradu preteže nad vašim interesima.

Za više informacija o vašem pravu na ograničenje obrade, vidite član 31 Zakona.

9.5 Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da primite podatke o ličnosti koje ste nam dostavili, a koje mi obrađujemo radi izvršenja ugovora, na osnovu vašeg pristanka ili automatizovano, u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku. Takođe imate pravo, ukoliko su gorenavedeni uslovi ispunjeni, da zahtevate da te podatke prosledimo direktno trećoj strani, gde je to tehnički izvodljivo. Za više informacija o vašem pravu na prenosivost podataka, vidite član 20 Zakona.

9.6 Opoziv pristanka

Ukoliko ste pristali na obradu vaših podataka o ličnosti, možete opozvati pristanak na dalju obradu u bilo kom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

9.7 Pravo podnošenja pritužbi nadležnim organima za zaštitu podataka o ličnosti

Ukoliko smatrate da je obrada vaših podataka o ličnosti u suprotnosti sa primenjivim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti, konkretno nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti mesta vašeg uobičajenog boravišta, mesta rada ili mesta navodne povrede zakona. U Srbiji, to je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (https://www.poverenik.rs/en/). 

9.8 Pravo na prigovor obradi

Pravo na prigovor obradi vaših podataka o ličnosti u slučajevima kada je osnov obrade legitiman interes

U slučajevima kada obrađujemo podatke na osnovu legitimnog interesa, možete u svakom trenutku podneti prigovor na obradu, iz razloga koji se odnose na posebnu situaciju u kojoj se nalazite. Tada više nećemo obrađivati vaše podatke o ličnosti, osim ukoliko možemo da predočimo ubedljive legitimne razloge za obradu koji pretežu nad vašim interesima, pravima i slobodama ili ako je obrada neophodna radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva. Pretpostavljamo da ćemo, kada se obrada vrši na osnovu legitimnog interesa, generalno moći da predočimo takve ubedljive legitimne razloge, ali ćemo svaki prigovor pojedinačno razmotriti i proceniti.

Za više informacija o vašem pravu na prigovor, vidite član 37 Zakona.

10 IZMENE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

U ovoj Politici privatnosti uvek vam pružamo ažurirane, potpune i, načelno, konačne informacije o obradi vaših podataka o ličnosti u vezi sa našom internet stranicom. To zahteva redovno ažuriranje ove Politike privatnosti. Stoga vam savetujemo da redovno proveravate ovu Politiku privatnosti.