Pravno obaveštenje

STIHL d.o.o.
Prekonoška 24, Beograd
11 077
Serbia

Telefon: +381 11 696 09 00
Email: office@stihl.rs

Zastupano od strane izvršnih direktora: Dijana Peškir
Matični broj: 20893818
Poreski identifikacioni broj: 107902347

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Prema važećem zakonu, STIHL d.o.o. je dužan obavestiti potrošače o mogućnosti rešavanja sporova vansudskim putem pred nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Platforma za vansudsko rešavanje sporova putem interneta je dostupna preko sledećeg linka https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Lista tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova je dostupna na sledećem linku, i STIHL d.o.o. Beograd podstiče potrošače da redovno proveravaju internet stranicu nadležnog Ministarstva kako bi saznali više o ovoj mogućnosti.