Pravilno skladištenje litijum-jonskih baterija

Pravilno rukovanje baterijom je ključno za dug radni vek. Ovo važi za vreme tokom rada, kao i za skladištenje.

Skladištenje litijum-jonskih akumulatora u kutiji na polici
STIHL litijum-jonski akumulatori se pune

Da li baterija treba potpuno da se napuni pre skladištenja?

Ranije je važilo pravilo: Baterija mora biti potpuno napunjena pre skladištenja. Ovo je bilo neophodno jer su sve baterije bile sklone jakom samopražnjenju. Rezultat je bilo nepovratno oštećenje kao što je ozbiljan gubitak kapaciteta ili čak neupotrebljiva baterija.

Litijum-jonske baterije ne moraju da se pune pre skladištenja – naprotiv

Danas su litijum-jonske baterije standard. Ova savremena tehnologija ima zanemarljivo nizak nivo samopražnjenja. Da bi se ćelije dodatno zaštitile od dubokog pražnjenja, obično su integrisani odvojeni osigurači koji automatski prebacuju jako ispražnjenu bateriju u stanje mirovanja. Zbog toga nije potrebno potpuno napuniti bateriju pre skladištenja. Naprotiv: Još je bolje za baterije ako se skladište delimično ispražnjene. Međutim, ako je stanje napunjenosti veoma nisko ili je baterija potpuno napunjena, to dovodi do nepotrebnog opterećenja ćelija. Zato Vam savetujemo da baterije skladištite tako da na njima svetle dve LED diode. Starenje i samopražnjenje imaju tada najmanji efekat.

Zastarele tehnologije baterija sa visokim nivoom samopražnjenja

Tipovi baterija korišćenih u prošlosti, kao što su nikl-kadmijumske baterije (NiCd) ili olovno-kiselinske baterije koje se koriste u motornim vozilima, imaju visok nivo samopražnjenja: Ako baterija nije korišćena duže vreme, može se desiti da je duboko ispražnjena.

Duboko pražnjenje znači da nivo napunjenosti baterije padne ispod krajnjeg napona pražnjenja. Ispod ove granice, međutim, više nije dostupna energija, baterija možda više neće moći da se puni i može da pretrpi nepovratna oštećenja. Nekada se preporučivalo potpuno punjenje baterija pre skladištenja na duži vremenski period, kao i redovno proveravanje nivoa napunjenosti. 

Savremena tehnologija baterija koja štiti od dubokog pražnjenja

Uz litijum-jonske ćelije, STIHL se oslanja na savremenu tehnologiju baterija. Zato što STIHL baterije imaju zanemarljivu stopu samopražnjenja od samo jedan do tri procenta godišnje. Pored toga, sve STIHL baterije imaju inteligentni sistem za upravljanje baterijama, poznat i kao BMS. On nadzire napon u svakoj ćeliji ugrađenoj u bateriju i na taj način sprečava duboko pražnjenje. Ako napon u ćelijama baterije previše padne, baterija se automatski prebacuje u stanje mirovanja. Postupak pražnjenja je prekinut. Ovo se takođe dešava ako se baterija ne koristi duži vremenski period. Zbog toga ne morate da brinete o štetnom dubokom pražnjenju.

Kako pravilno skladištiti uređaje sa integrisanom baterijom?

Ako imate uređaj sa integrisanom baterijom, kao što je baterijska motorna kosa FSA 45, ne možete da uklonite bateriju iz uređaja i stoga jednostavno skladištite uređaj zajedno sa ugrađenom baterijom. Prilikom skladištenja uređaja sa integrisanom baterijom važi sledeće:

STIHL akumulatorski trimer za travu sa integrisanim akumulatorom i ključem za aktiviranje
  1. Isključite uređaj i izvadite ključ za aktiviranje.
  2. Pre skladištenja uređaja, uklonite prljavštinu vlažnom krpom.
  3. Čuvajte uređaj na suvom i bezbednom mestu.  

Skladištite uređaj na hladnim temperaturama bez mraza. Takođe izbegavajte direktnu sunčevu svetlost i vlagu. Više informacija o temperaturi skladištenja Vašeg uređaja možete da pronađete u uputstvu za upotrebu. Preporučuje se da ključ za aktiviranje čuvate odvojeno od baterijskog uređaja.

Kada je najbolje vreme za ponovno punjenje baterije?

Ako ponovo koristite svoj baterijski uređaj nakon dužeg vremenskog perioda, napunite ga tek neposredno pre upotrebe. Ovo takođe štiti kapacitet i pozitivno utiče na radni vek. Baterija može da se puni samo na temperaturama iznad 5 stepeni Celzijusa. Uređaj za punjenje nadzire temperaturu baterije i sprečava punjenje kada je temperatura preniska ili previsoka.

Kontrolna lista: Kako se skladište baterije?

STIHL koristi savremene litijum-jonske baterije za sve baterijske uređaje. Oni nisu samo lagani i tihi, već imaju i visoku gustinu energije i snage. Ali čak i baterija koja je laka za održavanje i ima dug očekivani radni vek treba da se održava.

Zaštita litijum-jonskih baterija od vremenskih neprilika

  • Uklonite bateriju iz baterijskog uređaja. Proverite stanje napunjenosti pre skladištenja i uverite se da 2 LED diode svetle na Vašoj bateriji. Ako je potrebno, uklonite prljavštinu sa baterije blago vlažnom krpom.
  • Na primer, čuvajte bateriju u zatvorenoj kutiji kako biste je zaštitili od vlage i sunca.
  • Važna je temperatura: Temperatura skladištenja između -10 i +50 stepeni Celzijusa je najbolja za baterije – pogodne su suve podrumske prostorije, garaža ili dobro izolovana šupa, na primer.
  • Skladištite baterije na bezbednom mestu i čuvajte ih van domašaja dece.
  • Skladištite uređaj za punjenje odvojeno od baterije na temperaturama između +5 i +40 stepeni Celzijusa.
  • Više informacija o temperaturi skladištenja Vašeg uređaja možete da pronađete u uputstvu za upotrebu

Razvoj baterija kompanije STIHL

Kompanija STIHL aktivno razvija baterije više od 10 godina. Tehnologija danas cveta, a baterijski uređaji su popularniji nego ikada. Ovo je u kompaniji STIHL otvorilo potpuno nova polja delatnosti za stručnjake kao što su elektrotehničari, programeri softvera i informatičari.

Optimalno stanje napunjenosti za skladištenje

Preporučujemo da ne skladištite baterije potpuno napunjene, već tako da su na njima upaljene 2 zelene LED diode. Uz ovaj nivo napunjenosti, baterija može da miruje 2 godine bez problema, a starenje i samopražnjenje baterije ima najmanji efekat. Napunite bateriju neposredno pre prve upotrebe. Prilikom punjenja, temperatura mora da bude iznad +5 stepeni Celzijusa. 

Šta treba uzeti u obzir prilikom skladištenja litijum-jonskih baterija?

Punjenje baterija pre skladištenja nije apsolutno neophodno – za skladištenje treba da svetle 2 zelene LED diode. Takođe ih treba čuvati u suvoj prostoriji na temperaturi između -10 i +50 stepeni Celzijusa. Skladištenje na otvorenom mestu nezaštićenom od vremenskih prilika nije preporučljivo. Više informacija o temperaturi skladištenja Vašeg uređaja možete da pronađete u uputstvu za upotrebu.

Rezime:  Pravilno skladištenje litijum-jonskih baterija