Saveti za održavanje motorne kose

Ovde možete da pronađete savete i uputstva za redovno održavanje Vaše motorne kose kako bi Vam dugo služila.

Motorna kosa STIHL FS 240 leži u travi, u pozadini se čovek priprema za održavanje

Pregled: Održavanje motorne kose

 • Uvek pročitajte uputstvo za upotrebu radi sigurnosti.
 • Uverite se da koristite odgovarajuću mešavinu benzina za motornu kosu.
 • Uvek proverite rezni alat motorne kose pre rada.
 • Uvek očistite motornu kosu nakon rada.
 • Promenite mešavinu goriva po potrebi.
Prilikom održavanja motorne kose STIHL FS 131, čisti se glava za košenje

Šta treba uzeti u obzir prilikom održavanja motorne kose

Kada je u pitanju održavanje motorne kose, prvi korak je da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu – tamo ćete pronaći najvažnije zadatke održavanja. Izvodite samo radove održavanja i popravke koji su opisani u uputstvu za upotrebu. Sve ostale poslove prepustite STIHL ovlašćenom distributeru koji poseduje neophodno znanje za sve popravke. Ovde možete saznati koje radove možete sami da obavite.

Gorivo STIHL MotoMix za motornu kosu u narandžastom kanisteru

Odgovarajuće gorivo za motornu kosu

Za pravilan rad motorne kose, važno je odgovarajuće gorivo. Pročitajte naš tekst o izboru odgovarajuće mešavine za motorne kose.

Provera reznog alata motorne kose

Motorna kosa radi sa različitim glavama za košenje, koje možete da zamenite u nekoliko jednostavnih koraka, ako je to potrebno. Stanje korišćenog reznog alata igra važnu ulogu u nesmetanoj upotrebi motorne kose. Prilikom provere reznog alata postupite na sledeći način, pri čemu se različite glave za košenje razlikuju u rukovanju:

 1. Glava za košenje sa nitima (npr. AutoCut, SuperCut): Otvorite glavu za košenje i proverite da li je namotavanje niti pravilno – niti ne treba da se ukrštaju. Ukoliko je to slučaj, ponovo namotajte STIHL originalne niti za košenje na glavu za košenje.
 2. Glava za košenje sa plastičnim noževima (PolyCut): Proverite da li na glavi za košenje postoje znakovi habanja i pukotine – na modelu PolyCut indikatori istrošenosti pružaju informacije o stanju reznog alata. Tri noža modela PolyCut se uvek moraju menjati kao celokupan komplet.
 3. Metalni rezni alati (npr. nož za sečenje): Kod metalnih reznih alata morate da obratite pažnju na to da li je potrebno naknadno oštrenje. Ako su savijeni ili napukli, svakako ih treba zameniti.
Nož za šikaru STIHL motorne kose se čisti vlažnom krpom

Redovno servisiranje i održavanje motorne kose

Nakon obavljenog posla, trebalo bi da redovno održavate motornu kosu i proveravate da li su rezni alat i zaštita i dalje pravilno postavljeni.

Čišćenje motorne kose

Servisiranje predstavlja dobru priliku za temeljno čišćenje motorne kose – objasnićemo Vam najbolji način da to učinite.

Osoba mekom krpom uklanja travu sa STIHL motorne kose kako bi je očistila

Alati i materijali

U nastavku možete da pronađete pregled najvažnijih alata i materijala koji su Vam potrebni za čišćenje Vaše motorne kose. Prilikom rada uvek nosite ličnu zaštitnu opremu u skladu sa uputstvom za upotrebu.

 • Četka/četkica
 • Mekana krpa
 • Višenamensko sredstvo za čišćenje
 • STIHL Varioclean
 • Kombinovani ključ
 • Radne rukavice
Osoba čisti mekom krpom zaštitu na STIHL motornoj kosi

Čišćenje zaštite i kućišta

Da biste mogli dugo da uživate u korišćenju svog motornog čistača, neka Vam postane navika da očistite zaštitu i kućište motorne kose odmah nakon završetka rada – pre nego što se ostaci osuše. Pre nego što počnete, izvucite utikač kod električne motorne kose, u slučaju baterijske motorne kose izvadite bateriju, a kod benzinske motorne kose isključite motor.

Da biste očistili kućište i zaštitu Vaše motorne kose, koristite vlažnu krpu ili meku četku ili višenamensko sredstvo za čišćenje tvrdokorne prljavštine.

Osoba uklanja filter za vazduh sa STIHL motorne kose radi čišćenja

Čišćenje filtera za vazduh

Filteri za vazduh čiste vazduh karburatora i vremenom postaju prljavi. Stoga, ne zaboravite da očistite filter za vazduh vaše motorne kose kada je to potrebno. Otvorite kućište filtera prema uputstvu za upotrebu i izvadite filter od flisa ili papira. Dobro ga otresite da biste očistili filter trimera za travu.

Obratite, međutim, pažnju na sledeće: Filteri od flisa su dubinski filteri. Otresanje samo otpušta površinske čestice prljavštine. Sitne čestice prljavštine su zaglavljene duboko u materijalu i mogu da se otpuste specijalnim sredstvima za čišćenje kao što je STIHL Varioclean. Po potrebi, nakon čišćenja sredstvom Varioclean, sačekajte da se filter osuši na sobnoj temperaturi.

Neki uređaji imaju grubi filter od metala umesto filtera od flisa. On služi za čišćenje vazduha za hlađenje motora. Kada čistite motornu kosu, obično je dovoljno da ga jednostavno otresete ili isperite pod tekućom vodom.

Čišćenje rashladnih rebara cilindra

Da bi Vaša motorna kosa radila bezbedno i dostigla pune performanse, preporučljivo je da redovno čistite rashladna rebra cilindra. Proverite na svojoj motornoj kosi da li su rashladna rebra čista. Ako postoji prljavština, pažljivo očistite rashladna rebra četkicom ili komprimovanim vazduhom.

Uvećan prikaz svećice na STIHL benzinskoj motornoj kosi

Čišćenje svećice

Problemi pri pokretanju benzinske motorne kose ponekad ukazuju na zaprljanu svećicu. Krpa koja ne ostavlja vlakna je idealna za čišćenje svećica na benzinskoj motornoj kosi. Za demontažu i testiranje, pratite uputstva za upotrebu.

U slučaju velike istrošenosti ili nakon određenog broja radnih sati, korisno je zameniti svećicu. Ako je moguće, uklonite uzrok zaprljanja.

Previše motornog ulja u gorivu ili zaprljan filter za vazduh imaju negativan efekat na svećicu.

Pažnja: Nikada ne treba sami da čistite izduv ili karburator na motornom čistaču. Za čišćenje karburatora ili izduva, obavezno se obratite STIHL ovlašćenom distributeru.

U jednom od naših drugih savetnika možete da naučite kako da pravilno skladištite očišćenu motornu kosu.

Čovek u STIHL zaštitnoj opremi sipa mešavinu benzina i ulja u STIHL motornu kosu

Zašto se motorna kosa ne pokreće?

Možda je razlog mešavina goriva –  ne bi trebalo da bude od prethodne godine. Ako niste sigurni koliko je stara mešavina goriva, najbolje je da je zamenite.

Ako varnica ne skoči

Mogući izvor greške je svećica. Pošto je u pitanju deo koji se troši, potrebna je redovna zamena. Ako ni nova svećica ne pomogne, odnesite motornu kosu kod STIHL ovlašćenog distributera na proveru.

otkrij više stihl saveta i proizvoda