Zamena raznog alata kod motornih kosa

Za uspešan rad sa motornom kosom i motornim trimerom, rezni alat treba redovno menjati. Objašnjavamo kako se to radi.

Osoba priprema motornu kosu za zamenu reznog alata ispred kuće sa zelenim travnjakom

Zamena reznog alata na motornim kosama sa glavom za košenje

Zamena reznog alata na motornim kosama sa metalnim reznim alatom

Napomena

Različiti rezni alati, različiti postupci: Izaberite koji rezni alat želite da montirate. Uverite se da je postavljena odgovarajuća zaštita odobrena za rezni alat. Za odgovarajuću zaštitu i pravilnu montažu, pogledajte uputstvo za upotrebu.

Video uputstva za zamenu reznog alata kod motornih kosa

Rezime: Zamena raznog alata kod motorne kose

  • Pri tome, nosite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu i poštujte uputstva u uputstvu za upotrebu
  • Prihvat za rezni alat mora da bude usmeren nagore i mora da bude montirana zaštita odobrena za rezni alat.
  • Blokirajte vratilo pomoću utičnog trna ili odvijača.
  • Za metalne rezne alate: Postavite rezni alat na potisni disk, postavite potisnu ploču i tanjir na vratilo i pritegnite navrtku.
  • Za glave za košenje: Montirajte glavu sa koncem i pritegnite je kada je vratilo blokirano.
  • Skinite alat i otpustite blokirano vratilo.

Još više za ljubitelje tehnike