Pokretanje STIHL motorne testere

Pokazaćemo Vam kako da bezbedno i pravilno pokrenete svoju STIHL motornu testeru. Ovde postoje različiti pristupi i metode.

Pokretanje benzinske lančane testere STIHL MS 180 C-BE na tlu

Pregled: Pokretanje motorne testere

 • Pokretanje sa tla i kolena kao dve bezbedne metode
 • Pokretanje sa i bez sistema M-Tronic je različito 
 • Sa M-Tronic sistemom, nema potrebe da dvaput povlačite ručicu startera za pokretanje 
 • Započnite rad tek nakon uspešnog pokretanja 
 • U slučaju pokretanja sa tla, podignite motornu testeru tek kada je pokrenuta

Pre pokretanja STIHL motorne testere

Pre rada sa motornom testerom morate da obezbedite radno mesto. Za ovo bi trebalo da preduzmete nekoliko mera predostrožnosti.

Čovek u zaštitnoj odeći nosi benzinsku motornu testeru STIHL MS 261 sa zaštitom za lanac.

Zahvaljujući zaštiti za lanac, motorne testere mogu bezbedno da se transportuju.

Priprema radnog mesta za rad sa motornom testerom 

 • Motorne testere proizvode toksične izduvne gasove čim se motor pokrene. Ovi gasovi mogu biti bez mirisa i nevidljivi. Stoga, radite samo na otvorenom ili u dovoljno provetrenim prostorijama. Zatvorene prostorije nisu pogodno radno okruženje.
 • Proverite podlogu vašeg radnog mesta. Pažnja: Postoji opasnost od klizanja na klizavim, vlažnim, snežnim i zaleđenim površinama, na padinama, neravnom terenu ili na sveže oguljenom drvetu (kora).
 • Udaljite druge osobe od radnog mesta, posebno decu.

Nakon što dopunite gorivom svoju STIHL motornu testeru, obratite pažnju na sledeće:

 • Uvek držite rastojanje od 3 metra od mesta za dopunu goriva.
 • Proverite ima li prepreka i kakvo je stanje Vašeg radnog okruženja. Uvek obezbedite slobodan put za evakuaciju u slučaju nužde. Klizave, neravne ili zaleđene površine mogu biti opasne i stoga ih treba izbegavati.
 • Takođe, pazite da u neposrednoj blizini nema drugih osoba. Međutim, nikada ne radite potpuno sami i uverite se da su drugi ljudi, koji bi mogli da pruže pomoć u hitnim slučajevima, uvek dovoljno blizu da mogu da Vas čuju.

Video uputstvo: Pokretanje motorne testere 

Kada ste obezbedili i proverili radno okruženje, spremni ste da pokrenete svoju motornu testeru.
U nastavku možete da pronađete detaljna video uputstva za pokretanje različitih STIHL motornih testera sa kolena ili sa tla. Za svaki korak poštujte bezbednosne napomene u uputstvu za upotrebu. Izaberite odgovarajući video za Vaš model testere i počnite!

Pokretanje motorne testere STIHL MS 170 sa tla:

Pokretanje motorne testere – objašnjeno korak po korak

Radno okruženje je obezbeđeno i provereno. Onda možete početi sa svojom testerom. Za sve sledeće korake poštujte bezbednosne napomene u uputstvu za upotrebu. Prvo uputstvo važi za pokretanje motorne testere bez sistema M-Tronic. U slučaju uređaja sa sistemom M-Tronic, pogledajte drugo uputstvo. Uvek se pridržavajte bezbednosnih napomena u uputstvu za upotrebu.

Drugo uputstvo opisuje pokretanje sa tla. Alternativno, svoju motornu testeru možete da pokrenete tako što ćete je držati između kolena ili butina ako ne možete da pokrenete testeru u gustom žbunju ili u snegu na tlu. Prilikom pokretanja između kolena ili butina, pojedinačni koraci kao što je stabilizacija motorne testere na tlu nisu potrebni.

Pokretanje motorne testere bez sistema M-Tronic

Pokretanje motorne testere sa sistemom M-Tronic

Jednostavno pokretanje uz STIHL ErgoStart i STIHL ElastoStart

Inače, pored goreopisanog sistema M-Tronic, nudimo i druge funkcije koje pojednostavljuju postupak pokretanja Vašeg motornog uređaja: STIHL ErgoStart značajno smanjuje napor potreban za pokretanje, a specijalna ručka startera STIHL ElastoStart omogućava ravnomeran postupak pokretanja bez naglih skokova snage.

Ručka startera benzinske lančane testere STIHL MS 261 C-M sa sistemom M-Tronic i ElastoStart
Prilikom testerisanja važna je bezbedna radna tehnika

Napomena

Naša uputstva se mogu posmatrati samo kao dodatak uputstvu za upotrebu Vaše STIHL motorne testere. Video snimci se odnose samo na motornu testeru kao primer. Stoga različite vrste motornih testera mogu imati različite komande. Pre upotrebe Vaše motorne testere, upoznajte se sa uređajem, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i obratite se direktno svom ovlašćenom distributeru ako imate bilo kakvih pitanja.

Još više za ljubitelje tehnike