Kako pravilno zategnuti lanac motorne testere

Želite da pravilno zategnete lanac svoje motorne testere? Objasnićemo Vam brzo, bočno i prednje zatezanje lanca.

Radni sto sa alatom i lancem testere za zatezanje lančane testere

Indikacije da je potrebno zatezanje lanca testere

Lanci testere su podložni velikim opterećenjima tokom rada. Svaki put kada se rezni zubac zareže u drvo, lanac testere apsorbuje iznenadna vršna opterećenja. Abrazija, prljavština, piljevina i prašina od drveta uzrokuju dalje mehaničko habanje lančanika, vodilice i lanca testere. Stoga je normalno da se lanac testere ponovo zategne kako bi se izjednačilo ovo trošenje.

Uvek kada lanac testere više ne naleže na donju stranu vodilice, morate ponovo da podesite zategnutost lanca testere. Pravilno zategnuti lanac testere može da se povuče preko vodilice uz malo napora kada se otpusti kočnica lanca. Na našim motornim testerama sa funkcijom QuickStop Super, poluga kočnice na zadnjem rukohvatu takođe mora biti aktivirana kako bi se otpustila kočnica lanca. Imajte na umu da se lanac testere zagreva tokom normalnog rada i tako se širi. Zategnutost lanca testere se takođe mora korigovati ako postoji veći zazor usled zagrevanja.

Ako ste zategli lanac testere na radnoj temperaturi, ne zaboravite da otpustite zategnutost na lancu testere kada se ohladi. Prekomerna zategnutost lanca opterećuje vodeću šinu i ležaj radilice i može izazvati kvar.

Preporučujemo da proverite zategnutost lanca svaki put pre upotrebe Vašeg uređaja.

Važno: Kada proveravate i korigujete zategnutost lanca, mislite na svoju bezbednost.

  • Nikada ne proveravajte ili korigujte zategnutost lanca dok motor radi.
  • Nosite odgovarajuće zaštitne rukavice.
  • Postoji opasnost od opekotina od vrućih komponenti motora ili prigušivača zvuka ako proveravate ili korigujete zategnutost lanca na radnoj temperaturi.
  • U slučaju baterijskih ili električnih lančanih testera, uverite se da uređaji nisu pod naponom (demontirajte akumulator, izvucite mrežni utikač).
  • Proverite da li na lancu testere postoje znaci istrošenosti ili mehaničkog oštećenja (pukotine, izbijanja, deformacije) i nemojte koristiti oštećeni lanac testere.

Brzo zatezanje lanca – objašnjeno korak po korak

Zategnutost lanca testere na svim STIHL motornim testerama možete korigovati pomoću mehanizma za brzo zatezanje i to na veoma komforan, brz i jednostavan način. STIHL lančane testere sa funkcijom brzog zatezanja lanca imaju slovo B u svom nazivu, na primer MSA 60 C-B. Ovako to funkcioniše:

Video uputstvo

Bočno zatezanje lanca – objašnjeno korak po korak

Mehanizam za bočno zatezanje predstavlja dokazano rešenje za većinu STIHL uređaja. Omogućava jednostavan pristup komponentama za zatezanje lanca i smanjuje opasnost od dodirivanja vrućih komponenti motora.

Na našim modelima opremljenim funkcijom QuickStop Super, ne zaboravite da povučete QuickStop polugu na zadnjem rukohvatu kada vučete ili gurate lance preko vodilice.

Čovek zateže lanac STIHL lančane testere

Prednje zatezanje lanca – objašnjeno korak po korak

Mehanizam za prednje zatezanje je ugrađen samo na nekoliko STIHL motornih testera. Osim položaja mehanizma za zatezanje, postupak je identičan onom za bočno zatezanje lanca.

Uputstva za upotrebu STIHL motornih testera

Ovde možete jednostavno da preuzmete uputstvo za upotrebu Vaše STIHL motorne testere.

Rezime: Zatezanje motorne testere

  • Isključite motor. Kod baterijskih uređaja, uklonite bateriju, a kod električnih uređaja isključite mrežni utikač.

  • Postavite motornu testeru na čvrstu i ravnu površinu.

  • Otpustite kočnicu lanca, ako je aktivirana.

  • Uvek radite prema uputstvima.

  • Ne zaboravite da nosite zaštitne rukavice kako se ne biste povredili oštrim zupcima lanca testere.

Još više za ljubitelje tehnike