Uslovi korišćenja

Ovim veb-sajtom upravlja ANDREAS STIHL AG & Co. KG („STIHL”). Korišćenjem ovog veb-sajta prihvatate da budete obavezani sledećim odredbama i uslovima. Ako ne prihvatate ove odredbe i uslove ne treba da nastavljate sa pristupanjem ovom veb-sajtu. STIHL ima pravo da menja ove Uslove korišćenja povremeno, pri čemu treba da proveravate trenutno važeće uslove pri svakoj poseti veb-sajtu.

1. Materijal na ovom veb-sajtu, uključujući sve zaštitne znake i logotipe, pripada kompaniji STIHL ili njenim davaocima licence. Smete da preuzmete jedan primerak materijala sa ovog veb-sajta u sopstvene svrhe kako biste doneli odluku o potencijalnoj kupovini proizvoda kompanije STIHL ili kako biste i dalje koristili prethodno kupljeni proizvod. Zabranjeno je korišćenje materijala u druge svrhe osim na predviđeni način.

2. Materijal na ovom veb-sajtu stavlja se na raspolaganje „u viđenom stanju” i „na osnovu raspoloživosti”.

3. Ništa ne ograničava odgovornost kompanije STIHL za smrt ili ličnu povredu usled sopstvenog nemara ili nemara njenih zaposlenih. Na osnovu gore navedenog, kompanija STIHL nije odgovorna za naknadu štete, uključujući indirektne ili posledične gubitke, gubitak zarade ili podataka, prekid poslovanja, koji nastanu na osnovu vašeg korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog veb-sajta, ili vašeg korišćenja informacija na ovom veb-sajtu, bez obzira na to da li proizilaze iz ugovora, delikta (uključujući nemar) ili na drugi način.

4. Ne dovodeći u pitanje gorenavedeni stav 3, STIHL stavlja na raspolaganje odeljak „Know How” na ovom veb-sajtu isključivo u vidu preliminarnih smernica, a stručni savet treba potražiti od lokalnog specijalizovanog prodavca za kompaniju STIHL u vezi sa svim pitanjima iz tog odeljka.

5. Svaki link ka veb-sajtu trećeg lica dat je u vašu korist. STIHL ne podržava nijedan sadržaj veb-sajta trećih lica ka kojem vas link vodi, pa ne odgovara za takve veb-sajtove. Svaki link sa ovog veb-sajta koristite u potpunosti na sopstveni rizik.