Bezbednost

STIHL proizvodi sa baterijom na transportnom vozilu.

Bezbednosne napomene

Ovde možete da pronađete sve informacije o transportu, skladištenju i odlaganju na otpad posebnih goriva, transportu STIHL pakovanja akumulatora, dokumentaciji sa odobrenjima koja se odnosi na transport opasnih materija za STIHL kanistere, kao i listovima sa bezbednosnim podacima za naša goriva, maziva i dodatnu opremu.
Pročitajte bezbednosne napomene
STIHL kanisteri se pripremaju za transport.

Smernice i standardi

Na ovim stranama možete da pronađete informacije o uredbi EU o hemikalijama i direktivi EU "Vibracija" (2002/44/EG) za vibracije ruka-šaka. Osim toga, ovde možete da pronađete i izjave o usaglašenosti koje se odnose na Vašu ličnu zaštitnu opremu, kao i informacije o novim graničnim vrednostima emisije prema uredbi EURO V.
Na smernice i standarde
Čovek koji sedi na konju ispred balvana.

Informacije za korisnike

Za Vas smo na jednom mestu prikupili važne informacije i aktuelne napomene za kupce. Ako imate pitanja o ovim temama, možete da stupite sa nama u kontakt - rado ćemo Vam pružiti informacije.
Pročitajte napomene kupcima