Podaci i činjenice

Podaci i činjenice

STIHL Grupa ostvaruje ponovni rast prihoda u 2018. STIHL je ponovo zabeležio brži rast od cele branše, na osnovu čega smo bili u mogućnosti da ojačamo našu globalnu poziciju na tržištu.

Pregled ključnih podataka STIHL grupe

Poslovni izveštaj Mi preuzimamo odgovornost

Saznajte više o našoj ekonomskoj situaciji i pogledajte naš godišnji izveštaj za prethodnu godinu.

Poslovni izveštaj 2019 (PDF, 5.7 MB)
Potpisan i overen Potpisan i overen

Saznajte više o našoj ekonomskoj situaciji i pogledajte naš godišnji izveštaj za prethodnu godinu.