Upozorenje od neprilagođenih testera za upotrebu

Upozorenje od neprilagođenih testera za upotrebu Zoom

Sve je više "neprilagođenih uređaja" na evropskom tržištu koji se prodaju u različitim komercijalnim oblicima. Pritom "neprilagođenost" znači neusklađenost sa važećim zakonskim odredbama, posebno u pogledu bezbednosti i propisa izduvnih gasova za zaštitu korisnika opreme i životne sredine.

Tokom DPLF-a (nemačka agencija za testiranje i sertifikaciju tela za poljoprivredu i šumarstvo), dobija se priznaje, neutralno testiranje, različitih tipova testera podvrgnuti su višebrojnim testovima koje mora da položi svaki uređaj pre puštanja u prodaju u EU. Ukoliko nakon ispitivanja, mašine ne ispunjavaju zakonske uslove za harmonizovanu bezbednost i ekološki standard. Dolazi do znatno povećanog rizika povrede korisnika i trećih lica, pored povećanog uticaja na životnu sredinu i zdravlja prekomernih izduvnih gasova. Reč je o rezultatima, koji se kreću iznad legalno dozvoljenih granica. Kao rezultat toga, identična mašina ne može da se pušta u prodaju u pravnom prostoru EU-a  - mašine te vrste koje se nalaze na tržištu stvaraju ozbiljan rizik.

U direktnom poređenju, pomoću tri različita testa, sprovedena su testiranja originala STIHL MS 440 i neprilagođenog Power House KV 6500, evidentirane su razarajuće posledice. Power House KV 6500 ne predstavlja samo opasnost za kupca, već i obmanjuje sa lažnim bojama original proizvoda STIHL-a i narušava boje brenda narandžaste / svetlo sive.