Video uputstva

Video uputstva

Uputstva na ovim video snimcima treba posmatrati kao dopunu uputstva za upotrebu isporučeno sa STIHL proizvodima. Pre nego što počnete da koristite svoj STIHL proizvod molimo Vas upoznajte se sa mašinom, pročitajte ovo uputstvo pažljivo i ako imate bilo kakvih pitanja molimo Vas kontaktirajte STIHL prodavca .