23.004 RSD
Sve cene su neobavezujuće, maloprodajne cene i uključuju PDV od 20%
Izaberite artikal
Obratite se STIHL specijalizovanom prodavcu
Kupite ovaj proizvod na licu mesta kod našeg specijalizovanog prodavca. Tamo ćete dobiti više informacija o dostupnosti.

NG 4 prekidač lanca: za labavljenje zakivnih matica prilikom skraćivanja ili produžavanja lanaca testere

Ako želite da skratite ili produžite STIHL lanac testere za profesionalan ili domaći rad, ili ako želite da zamenite neispravan lanac testere identičnim lancem, zakivci na lancu i spojnim karikama moraju se olabaviti i kasnije ponovo umetnuti i fiksirati. STIHL NG 4 je efektivan alat za uklanjanje zakivaka.

Robusni STIHL NG 4 ključ za lanac može se brzo montirati i bezbedno pričvrstiti za radni sto pomoću vijaka. Različiti montažni otvori za STIHL lance testere su uključeni u dostavljeni radni model, i označeni su prema koraku lanca. Za uklanjanje zakivaka možete koristiti osnovnu ploču STIHL NG 4 na kojoj se nalazi radni model, a karike lanca su fiksirane u spojnom otvoru. Zatim možete da koristite dugačku radnu polugu za prenos snage neophodne za jednostavno izguravanje glava zakivaka koje se labave pomoću vretena.

NG 7 rivet spinner/ chain breaker

Servis i saveti