Karakteristike STIHL zaštitne odeće

STIHL zaštitnu odeću opremili smo brojnim funkcijama koje Vas štite pri radu STIHL uređajima. Simbole ovih karakteristika pronaći ćete direktno na proizvodu. Iscrpno objašnjenje pronaći ćete ovde.

Dvojica šumara u STIHL zaštitnoj odeći sa konferencijskim sistemom STIHL ADVANCE ProCOM
Šumari u zaštitnoj odeći STIHL, uključujući pantalone Dynamic Vent (klasa zaštite od prosecanja 1), testerišu drvo u šumi motornom testerom STIHL

Klase zaštite od prosecanja

Odgovarajuća odeća pruža adekvatnu zaštitu od prosecanja i doprinosi smanjenju rizika od nezgode pri profesionalnom radu uređajima velike snage. Ovde možete da saznate sve informacije o našim klasama zaštite od prosecanja.

Zaštita od prosecanja

Krojevi

Dostupne funkcije

Karakteristike materijala

Dodatna zaštita na radu

Više o uslugama kompanije STIHL