Antivibracioni sistemi kompanije STIHL: Zdraviji i precizniji rad

Svako ko duže radi motornim alatom, umeće da ceni antivibracioni sistem (AV sistem). Ovde ćemo Vam ga podrobno predstaviti.

Pregled: antivibracioni sistem  

  • Odvajanje tačaka na kojima su postavljene ručke uređaja od pogonskog sklopa za manje vibracija 
  • Složena interakcija amortizacionih i opružnih elemenata u AV sistemu  
  • Optimalno rešenje za radove bez zamora i bez opterećenja mišića, npr. u šumarstvu, u baštovanstvu i pejzažnoj arhitekturi i u građevinarstvu  
  • Različiti zahtevi u slučaju benzinskih, baterijskih i električnih uređaja 
  • AV sistem je važan element u okviru pridržavanja direktiva za zaštitu na radu  

Šta se postiže antivibracionim sistemom?

U načelu, konstrukcija i efekat antivibracionog sistema identični su u svim uređajima kompanije STIHL: Antivibracioni sistem odvaja tačke na kojima su postavljene ručke uređaja od pogonskog sklopa i time omogućava manje vibracija. Povrh toga, služi i za pridržavanje standarda zaštite na radu koji se posebno tiču opterećenja vibracijama. 

Antivibracioni sistem kompanije STIHL je fino izbalansirani sistem, u kome su sastavni delovi pogona, ručke i AV elementi (od čelika, gume ili kombinacije ova dva materijala) savršeno međusobno usklađeni. Pritom važi osnovno pravilo: Premda mekaniji AV sistemi mogu da izoluju vibracije na izvanredan način, ponekad mogu da dovedu do nepoželjnog narušavanja karakteristika rukovanja uređajem. Stoga se ponašanje mašine pri stvarnim uslovima primene optimizuje pomoću računara za svaki uređaj ponaosob. 

U kompaniji STIHL se pritom uvek orijentišemo prema potrebama korisnika i oslanjamo na dugogodišnje iskustvo. Tako uvek na tržište plasiramo prilagođene antivibracione sisteme.

Srce antivibracionog sistema

U srži svakog antivibracionog sistema su amortizacioni i opružni elementi. Oni su obično izrađeni od gume, čelika ili kombinacije ova dva materijala. STIHL nudi mogućnost individualnog prilagođavanja potrebnoj strukturi – kombinujemo naše opružne elemente sa složenim odbojnim sistemom koji čine amortizeri od gume i tvrde pene.
U sledećim video-zapisima slikovito je prikazano kako interakcija između amortizacionih i opružnih elemenata doprinosi smanjenju vibracija tokom rada. 

Antivibracioni sistemi u slučaju različitih pogona

Motorni uređaji kompanije STIHL imaju benzinski, električni ili pak baterijski pogon. Zahtevi po antivibracioni sistem koji je ugrađen u uređaj razlikuju se u zavisnosti od pogona.

Profesionalni STIHL uređaji sa AV sistemom

Dva muškarca u zaštitnoj odeći hodaju kroz šumu pogleda uprtih nagore i noseći sekiru i STIHL baterijsku motornu testeru

AV sistem u uređaju MSA 300 štiti mišiće i zglobove.

Motorne testere sa AV sistemom za šumarstvo

Pri radovima u šumarstvu od suštinskog značaja je precizno rukovanje. Stoga sve motorne testere sa benzinskim pogonom kompanije STIHL u sebi imaju AV sistem.

Osim toga, AV sistem na baterijskoj motornoj testeri STIHL MSA 300 štiti mišiće i zglobove pri sečenju, okresivanju grana ili rezanju po dužini manjih i srednjih stabala.

Žena po sunčanom vremenu reže živu ogradu u bašti pomoću makaza za živu ogradu STIHL HS 82

Makaze za živu ogradu STIHL HS 82 omogućavaju rad bez zamora.

AV uređaji za baštovanstvo i pejzažnu arhitekturu

Motori velikog obrtnog momenta omogućavaju brzo napredovanje radova u baštovanstvu i pejzažnoj arhitekturi. Uređaji sa AV sistemom, na primer, trimer STIHL FS 411duvač lišća STIHL BG 86 ili makaze za živu ogradu STIHL HS 82 smanjuju vibracije motora i time obezbeđuju rad bez mnogo zamora.

Muškarac sa benzinskim motornim sekačem STIHL TS 500i preseca čelični vijak na gradilištu

AV sistem smanjuje vibracije motora u slučaju motornih sekača.

AV uređaji – primena u građevinarstvu

Precizan rez kroz beton, asfalt, kamen, konstrukcioni čelik ili cev moguć je benzinskim motornim sekačem STIHL TS 410. Njegov AV sistem značajno smanjuje prenete vibracije motora – za rad koji štedi snagu čak i u slučaju dužih primena.

Antivibracioni sistem u uređajima kompanije STIHL: asortiman

Antivibracioni sistemi i direktive o zaštiti na radu

Relativno je jasno šta znači antivibracioni sistem za rukovaoce: više udobnosti pri rukovanju uređajem. Ali antivibracioni sistemi predstavljaju važan element zaštite na radu i za poslodavce. EU Direktivom o izlaganju vibracijama definisane su gornje granice izlaganja vibracijama. 

Moguće je pridržavati ih se primenom različitih metoda: Bilo putem maksimalno dozvoljenog vremena rada uređajem na dnevnom nivou, ili potkoračenjem ograničenja vibracija, čime se omogućava rad uređajem bez vremenskog ograničenja. Antivibracioni sistem, dakle, služi ispunjenju odredbi Direktive o izlaganju vibracijama pri vrednostima vremena dnevnog rada relevantnim za profesionalce.

Antivibracioni sistem kompanije STIHL: koreni

Naš vibracioni sistem možete da pronađete u svim STIHL uređajima u kojima rad pogona uslovljava nastanak snažnih vibracija. To se odnosi na mnoge uređaje, od motornih testera do trimera, preko motornih sekača, do makaza za živu ogradu. Koreni ovog sistema koji danas u mnogim STIHL uređajima pruža najviši nivo udobnosti i zaštite zdravlja rukovaoca sežu pak do jedne motorne testere.

Stara crno-bela fotografija osobe koja preseca drvo motornom testerom STIHL Contra
Legendarna STIHL Contra predstavljena je tržištu 1959.

Tačnije: do sada već legendarne testere STIHL Contra. Predstavljena je tržištu 1959. godine i tada je bila prva testera kojom se moglo ne samo seći već i okresivati drveće. U tom trenutku malo kom je to bilo baš najjasnije, ali, Pri redovnoj upotrebi, a naročito u sadejstvu sa hladnoćom, snažne vibracije koje nastaju na mašini mogle su da dovedu do intenzivnih poremećaja u cirkulaciji krvi u prstima, tj. do takozvanog sindroma belih prstiju.

Da bi se to predupredilo, STIHL je počeo sa istraživanjem i razvojem antivibracionog sistema za motorne testere, za koji je 1964. podnet zahtev za patent.

Stara crno-bela fotografija osobe u krupnom planu kako seče drvo motornom testerom STIHL Contra
Testerom STIHL Contra moglo se seći i okresivati drveće.

Ovaj antivibracioni sistem odlikovao se odvajanjem ručke od motora putem gumenih elemenata. Godinu dana kasnije i antivibracioni sistem već je predstavljao serijsku opremu u novim modelima STIHL Contra, a 1967. u ponudi se našla motorna testera 041AV sa potpuno integrisanim antivibracionim sistemom sa ramom za ručku. Sastojao se od odlivka od magnezijuma, kojim je bio obuhvaćen karburator i filter za vazduh i na koji je bila postavljena zadnja drška. Ovaj AV sistem je vrlo brzo dalje razvijen i, uz prilagođavanja, uvršten u proizvode iz drugih grupa. 

Danas sindrom belih prstiju nije više tipičan za šumare zahvaljujući i kombinaciji grejača za ručku i antivibracionog sistema u uređajima kompanije STIHL.

Više o uslugama za profesionalce