Zaštita za sluh pri profesionalnom i privatnom radu

Odgovarajućom zaštitom za sluh štitite uši od buke pri profesionalnim i privatnim radovima. U nastavku smo vam objasnili na šta bi trebalo da obratite pažnju pri izboru i upotrebi.

Zaštita za sluh pri profesionalnom i privatnom radu

Zašto je važna zaštita za sluh pri radu

Bez obzira na to da li je u pitanju duvač lišća, motorna testera ili makaze za živu ogradu – radovi uređajima sa motornim pogonom mogu da budu bučni. Međutim, naše uši su osetljive i ne bi ih trebalo izlagati previsokoj buci. Ali onaj ko radi u vrtu ili u šumi ne može uvek da izbegne buku.

Da biste zaštitili sluh od prejakog i predugog izlaganja buci i sprečili kasnije oštećenje sluha, trebalo bi da nosite zaštitu za sluh pri bučnim radovima – u vrtu ili na gradilištu ili pak u industrijskim i zanatskim preduzećima.

Ali buka nije uvek ista. Pored jačine zvuka, u obzir uvek treba uzeti i otklanjanje izvora buke. Postoji dakle razlika da li se motor tokom rada nalazi direktno pored uha – u slučaju, na primer, makaza za živu ogradu – ili je udaljen više od jednog metra, kao što je to slučaj kod kosačice. Stoga je pri izboru odgovarajuće zaštite za sluh važno znati koliko se buke zapravo javlja direktno kod uha.

U uputstvima za upotrebu naših uređaja za vrt i rad pronaći ćete dve vrednosti: Nivo zvučne snage odnosi se na neposrednu jačinu zvuka na samom uređaju, dok nivo zvučnog pritiska ukazuje na vrednost koja se stvarno javlja kod korisnika. Obe vrednosti prikazane su u decibelima (dB).

Zaštita za sluh pri privatnom radu

Koje sve zaštite za sluh postoje?

Postoje dva osnovna oblika: čepići za uši i antifoni. Važno: Zaštita je podjednaka – ne postoje nikakve suštinske razlike u pogledu suzbijanja buke. Međutim, oba oblika zaštite za sluh dostupna su u različitim izvedbama za različite primene. Oni mogu da se kombinuju sa drugim sastavnim delovima lične zaštitne opreme (LZO), kao što su šlem ili vizir. 

Za koji ćete se oblik na kraju odlučiti – čepići ili antifoni – potpuno je na Vama. Po pravilu odaberite zaštitu za sluh sa kojim se osećate najprijatnije.

Čepići za uši

Čepići za uši se uglavnom koriste u fabričkim i proizvodnim halama, u kojima se moraju nositi duže vreme. Prednosti čepića: Mnogo ljudi smatra da je nošenje čepića u takvom okruženju prijatnije jer se uši ne znoje i nije potrebno više puta skidati i ponovo stavljati zaštitu za sluh.

Čepići za uši se po pravilu sastoje od PU pene kupastog oblika i mogu se dobro umetnuti u ušni kanal. S obzirom na to da se umeću duboko u uho, postižu dobre vrednosti smanjivanja buke. Osim toga, osobama koje nose naočare čepići su, budući da se ne nose spolja na glavi, obično udobniji nego antifoni.

U posebne oblike spadaju čepići sa vezicom ili sa trakom odn. sa umetkom koji može da se prilagodi ušnom kanalu korisnika.

Antifoni

Antifoni su dodaci koji izgledaju kao deblje slušalice. Antifoni su po pravilu pričvršćeni trakom ili se montiraju na šlem. Princip smanjivanja buke je isti kao kod čepića. U pauzama u radu mogu se jednostavno sklopiti prema gore ili skinuti.

Antifoni su pogodni za sve radove u unutrašnjem i spoljašnjem prostoru. Osim toga, antifoni mogu da se koriste u svim vremenskim uslovima. Prednost ovakvog oblika zaštite za sluh je to da pri nižim temperaturama uši ostaju tople tokom rada.

Upotreba antifona obično se preporučuje u slučajevima kada zaštitu treba često stavljati i skidati odn. pri radu u zaprljanim okruženjima. Ako su ruke zaprljane smolom, na primer, pri radovima u šumi, rukovanje antifonima je više higijenski nego rukovanje čepićima.

Antifoni sa radio ili Bluetooth® funkcijom, kao što su, na primer, antifoni STIHL Dynamic sa tehnologijom Bluetooth® (BT)

Zaštita za sluh sa tehnologijom Bluetoot

Naprednija verzija klasičnih antifona je zaštita za sluh sa radio ili Bluetooth® funkcijom. Modeli, kao što su antifoni sa tehnologijom Bluetooth® (BT), s jedne strane omogućavaju komunikaciju sa kolegama putem pametnog telefona ili povezanog radio-uređaja. S druge strane, ova zaštita za sluh ima multimedijalne funkcije: Muzika putem radija ili strimovanja može da poveća motivaciju i da spreči pad koncentracije pri monotonim radovima.

Kombinacija zaštite za sluh pri profesionalnom radu u šumi

Kombinacija zaštite za sluh

Ako se javlja ekstremno opterećenje bukom, možete istovremeno da nosite i kombinaciju čepića za uši i antifona. Tako postižete veće smanjenje buke. Imajte u vidu to da nije moguće prosto sabirati pojedinačne vrednosti. Stoga koristite samo kombinacije koje su dozvolili akreditovani evropski instituti za ispitivanje.

Odabrana zaštita za sluh

Da bi se zaštitio Vaš sluh pri profesionalnom i privatnom radu, STIHL u ponudi ima različite proizvode u oblasti zaštite sluha, na primer, antifone ili čepiće za uši.

Od koje jačina zvuka bi trebalo da koristim zaštitu za sluh?

Postoje konkretne specifikacije od kog nivoa buke radnici treba da nose zaštitu za sluh u toku profesionalnih aktivnosti. Bez obzira na to da li se radi o šumi, gradilištu ili komunalnoj delatnosti – granične vrednosti utvrđene su Uredbom o preventivnim merama pri izlaganju buci i vibracijama na radu SR Nemačke (nem. Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung, LärmVibrationsArbSchuV).

  • Prema ovoj uredbi, buka jačine manje od 80 dB nije problematična.

  • Donja granična vrednost je 80 dB. Pri buci iznad ovog praga trebalo bi nositi zaštitu za sluh.

  • Gornja granična vrednost iznosi 85 dB. Ako buka dostigne ovu vrednost, obavezno je nositi zaštitu za sluh.

Zaštita za sluh pri profesionalnom radu u šumi

Iznad koje vrednosti je smisleno nositi zaštitu za sluh pri privatnim radovima?

Zaštita za sluh pri privatnom radu u vrtu

Tokom privatnih radova, na primer, pri održavanju vrta ili pri seči ogrevnog drveta u šumi, takođe može da bude bučno. Pojedine motorne testere sa benzinskim motorom, benzinske motorne kose ili benzinske makaze za živu ogradu mogu da proizvedu buku jačine veće od 100 dB, što je nivo buke sličan onom na rok koncertu. Modeli sa električnim pogonom dostižu nivo od 85 do 100 dB. To je jednako bučno kao, na primer, glavna saobraćajnica.

Dobro je znati: Najniži nivo buke nastaje pri upotrebi baterijskih uređaja. Baterijski duvač za lišće proizvodi buku u opsegu od otprilike 60 do 80 dB, a i baterijski trimeri za travu i baterijske makaze za živu ogradu dostižu slične vrednosti.

Zaštita za sluh pri privatnom radu u vrtu

Stoga na pitanje da li Vam je potrebna zaštita za sluh pri privatnim radovima u vrtu nije moguće uopšteno odgovoriti. Od presudne važnosti je odgovarajući nivo buke uređaja. Nivo zvučnog pritiska, koji morate da uzmete u obzir pri izboru zaštite za sluh, možete da pronađete u uputstvu za upotrebu svakog STIHL uređaja. Vrednosti su date za tipični vid upotrebe i odgovaraju stvarnoj jačini zvuka na uhu.

Savet kompanije STIHL: čak i ako za privatne aktivnosti ne postoje propisi analogni uredbama o zaštiti na radu, tu su pak pouzdani orijentiri. To podrazumeva sledeće: Već od 80 dB preporučljivo je da nosite zaštitu za sluh da biste zaštitili sluh što je bolje moguće.

Uputstvo: Kako da izaberete zaštitu za sluh koja pogoduje radovima

Savet kompanije STIHL: Odgovarajuću zaštitu za sluh kompanije STIHL možete na jednostavan način da pronađete ovako: Svi modeli sa dodatkom „Concept“ imaju traku, koja je sklopiva na varijantama sa dodatnom slovnom oznakom „F“. Modeli sa oznakom „BT“ imaju mogućnost povezivanja putem tehnologije Bluetooth®.

Kako da održavam i čistim zaštitu za sluh?

Da bi Vas zaštita za sluh dugo pravilno štitila, trebalo bi da obratite pažnju na pravilno rukovanje zaštitom za sluh:

  • Čišćenje

Nakon rada, uklonite nakupljenu prašinu i tečnosti i vodite računa o tome da zaštita za sluh može pravilno da se osuši.

  • Nega

U slučaju česte upotrebe antifona, trebalo bi redovno da zamenjujete higijenske komplete, koje čine zaptivni prstenovi i penasti jastučići. Pokazatelji da je zamena neophodna su izobličenja, pukotine, prelomi ili izobličena traka.

  • Čuvanje

Čuvajte zaštitu za sluh u čistom, suvom i ne previše toplom okruženju zaštićenom od direktnog sunčevog zračenja.

Rezime izbora odgovarajuće zaštite za sluh 

  • Mnogi radni i baštenski uređaji proizvode buku visokog nivoa, od koje bi trebalo da zaštitite sluh.
  • Preporučljivo je nositi odgovarajuću zaštitu za sluh kako pri profesionalnom radu, na primer, na gradilištu ili u šumi, tako i pri privatnom radu.
  • Čepići za uši i antifoni štite jednako dobro i bezbedno. Za koji ćete se oblik odlučiti po pravilu zavisi od ličnih preferencija.
  • Koju vrednost smanjivanja buke treba da ima zaštita za sluh odredite na osnovu SNR odnosno HML vrednosti. Ove podatke pronaći ćete u uputstvu za upotrebu uređaja.