Koju mešavinu da sipam u motornu testeru?

Vaša benzinska motorna testera radi na mešavini goriva od benzina i motornog ulja. Kvalitet je ovde od presudnog značaja.

Kanister sa mešavinom za lančane testere STIHL MotoMix, uljem i benzinom i benzinskom lančanom testerom STIHL MS 261 C u radionici

Pregled: Mešavina za motornu testeru

 • Uvek obratite pažnju na kvalitet mešavine benzina i ulja.
 • Uvek se tačno pridržavajte odnosa mešanja.

 • E10 može da se koristi za STIHL uređaje.

 • Rok trajanja se razlikuje u zavisnosti od mešavine. Samostalno napravljena mešavina može da propadne nakon 30 dana.

Sipajte odgovarajuću mešavinu u svoju motornu testeru

Odgovarajuća mešavina goriva je važna za Vašu benzinsku motornu testeru. Neodgovarajuća pogonska sredstva ili odnosi mešanja koji odstupaju od propisa mogu dovesti do visokog stepena habanja i ozbiljnog oštećenja motora, kao što je zaglavljivanje klipa. Za motorne testere sa motorima 2-Mix i 4-Mix®, preporučujemo sledeće odnose mešanja:

Ukoliko sami pravite mešavinu za motornu testeru 

1 : 50 = 1 udeo ulja + 50 udela benzina

Dobar odnos mešavine za motornu testeru je 1 : 50. Sastoji se od 5 litara benzina i 0,10 litara (100 mililitara) motornog ulja, u najboljem slučaju je to STIHL ulje za dvotaktne motore.

Benzin

Za svoju mešavinu koristite samo brendirani benzin sa minimalnim oktanskim brojem od 90 RON.

Motorno ulje

Koristite samo visokokvalitetno ulje za dvotaktne motore koje odgovara TC klasifikaciji. Preporučujemo STIHL ulje za dvotaktne motore koje je posebno dizajnirano za STIHL motore i na taj način omogućava dug radni vek motora. Motorna ulja lošijeg kvaliteta mogu oštetiti motor, zaptivne prstenove, vodove i rezervoar za gorivo.

Pravljenja mešavine goriva 

Da biste napravili mešavinu, prvo sipajte motorno ulje, a zatim benzin u kanister koji je odobren za gorivo. Pre sipanja mešavine goriva u rezervoar, preporučujemo da promešate sastojke smeše protresanjem kanistera. Nakon toga, pažljivo otvorite kanister jer može doći do stvaranja pritiska. 

Samostalno napravljena mešavina za motornu testeru se sipa u motornu testeru

Upotreba goriva E10 u STIHL motornim uređajima

Goriva sa 5% ili 10% etanola su u osnovi pogodna za sve STIHL motorne testere i motorne uređaje, kao i STIHL baštenske uređaje sa motorima Briggs & Stratton, Kawasaki i Kohler.

Ponovno podešavanje karburatora

Možda će biti potrebno ponovno podešavanje karburatora kako bi se kompenzovao promenjeni sastav goriva. Za to preporučujemo da se obratite STIHL ovlašćenom speijalizovanom prodavcu.

Šta je E10?

Oznaka „E10“ predstavlja skraćenicu: „E“ označava alkohol bioetanol, koji se dodaje u benzin. Broj „10“ ukazuje na to da sadržaj etanola sme da bude do 10 odsto. E10 je stoga gorivo koje sadrži veći udeo bioetanola od premijum benzina. Kod premijum benzina iznosi maksimalno pet odsto.

Kontrolna lista: Samostalno pravljenje mešavine goriva

 • Koristite STIHL ulje za dvotaktne motore ili brendirano ulje za dvotaktne motore sa TC klasifikacijom.
 • Pomešajte ulje i benzin u odnosu 1: 50.
 • Sipajte ova dva sastojka u kanister koji je odobren za gorivo i pomešajte protresanjem.
 • Pažljivo otvorite kanister i sipajte mešavinu u rezervoar motorne testere.
 • Na kontrolnoj listi u nastavku možete da pronađete savete o pravilnom sipanju goriva.
 Mešavina za lančanu testeru se sipa u lančanu testeru STIHL MS 441

Kontrolna lista: Pravilno sipanje goriva

 • Pažnja: Benzin je izuzetno zapaljiv. Zato se držite dovoljno rastojanje od otvorenog plamena, ne prosipajte gorivo i ne pušite. Sipajte gorivo najmanje 3 metra od svog radnog mesta na kojem pokrećete motornu testeru.
 • Uvek potpuno isključite motor pre sipanja goriva; takođe ne sipajte gorivo dok je motor još vruć. Postoji opasnost od požara usled prelivanja.
 • Pažljivo otvorite poklopac rezervoara tako da eventualni natpritisak može polako da se ispusti kako ne bi došlo do prskanja goriva iz rezervoara.
 • Uvek sipajte gorivo na dobro provetrenim mestima.
 • Prilikom sipanja goriva, pazite da ne prolijete gorivo ili da ne dospe na odeću. U suprotnom, odmah očistite motorni uređaj i promenite odeću.

Video uputstvo za sipanje goriva u motornu testeru

Oprez pri dužem vremenu skladištenja mešavine za motorne testere

Dok se tokom sezone gorivo potroši u roku od nekoliko nedelja, mešavina benzina i ulja ostaje u kanisteru, rezervoaru i karburatoru mnogo duže kada uređaji nisu u upotrebi, na primer u zimskim mesecima. Za to vreme kiseonik i vlaga prodiru u kontejnere za gorivo i sisteme. U slučaju goriva sa benzinske pumpe, to može dovesti do promene postojeće mešavine. Takozvane komponente aditiva, odnosno dodaci proizvođača, kao što su antioksidansi ili sredstva protiv korozije, koji imaju za cilj da poboljšaju svojstva goriva, mogu biti ugroženi i se odvojiti od smeše.

Opasnost od naslaga

Može se formirati i smolasti proizvod – takozvani „gum“. U kontekstu goriva, taj proizvod je ostatak koji se pojavljuje nakon isparavanja. Sadržaj smolastog proizvoda u gorivu dovodi do taloženja u komori za sagorevanje motora ili do lepljenja i začepljenja mlaznica ili filtera goriva.

Nikada ne skladištite mešavinu za dvotaktne motorne testere duže od 30 dana

U slučaju mešavina za dvotaktne motore u kombinaciji sa gorivima koja sadrže etanol, može doći i do segregacije ulja i benzina nakon relativno kratkog vremenskog perioda. STIHL preporučuje skladištenje mešavine za dvotaktne motore koju ste sami pripremili ne duže od 30 dana kako bi se smanjio stepen segregacije goriva.
U ovom kontekstu, segregacija znači sledeće: Vlaga sadržana u vazduhu vezuje etanol i taloži se na dnu kanistera.

Oprez u slučaju segregacije

Zbog segregacije, ulje za dvotaktne motore nije ravnomerno raspoređeno u gorivu. To može dovesti do toga da u motoru nedostaje potrebno mazivo. Nedostatak podmazivanja i hlađenja može prouzrokovati probleme u radu motora, pa čak zaglavljivanje klipa. Segregirano gorivo više nije u besprekornom stanju, čak ni nakon snažnog protresanja.

Pogrešno gorivo u rezervoaru

Ako se sipa pogrešna mešavina, motorna testera ne sme da se pušta u rad – čak ni na kratko. Koristite levak da biste ispraznili staro gorivo u kanister i napunite rezervoar ispravnim gorivom. Obično je to dovoljno. Ako motorna testera ne radi, možda ćete morati da očistite svećicu.

Uputstva za upotrebu STIHL motornih testera

Ovde možete jednostavno da preuzmete uputstvo za upotrebu Vaše STIHL motorne testere.