Litijum-jonske baterije – osnovne informacije

Litijum-jonske baterije koje je kompanija STIHL samostalno razvila jedinstveni su pogoni za dugotrajno napajanje uređaja. Saznajte više o svetu litijum-jonskih baterija.

Litijum-jonska baterija STIHL AP 500 S i accu testera STIHL MSA 300

Litijum-jonske baterije: struktura i način rada

Za početak smo sastavili kratak pregled svega onoga što treba da znate o strukturi i načinu rada litijum-jonskih baterija. 

Ruke u STIHL radnim rukavicama drže STIHL litijum-jonsku bateriju

Litijum-jonska baterija se sastoji od mnogo ćelija.

Struktura litijum-jonskih baterija

Litijum-jonska baterija se sastoji od mnogo ćelija, od kojih svaka ima dve elektrode: negativnu anodu i pozitivnu katodu. Tokom procesa pražnjenja i punjenja, tečni elektrolit prenosi litijumove jone između ove dve elektrode.

Elektrode su takođe elektronski razdvojene separatorom kako bi se sprečili kratki spojevi.

Način rada litijum-jonskih baterija

Prilikom korišćenja litijum-jonskih baterija, iz strukture anode se oslobađaju litijumovi joni i elektroni, te nastupa proces pražnjenja. Litijumovi joni se kreću kroz tečni elektrolit i separator do katode, dok elektroni protiču kroz spoljno elektronsko kolo i stvaraju električnu energiju. Ovim procesom se generiše elektromotorna sila koja pokreće baterijski uređaj.

Prilikom punjenja baterije dolazi do obrnutog procesa: litijumovi joni tada idu kroz tečni elektrolit od katode do anode.

Litijum-jonske baterije: Životni vek i izdržljivost

Litijum-jonske baterije kompanije STIHL nisu proizvodi za jednokratnu upotrebu, ali ih karakteriše veoma dug životni vek i izdržljivost, što je velika prednost u pogledu održivosti. Kad je reč o punjenju litijum-jonskih baterija, podržavaju do 1200 ciklusa punjenja. Zahvaljujući najnovijoj tehnologiji izrade baterijskih ćelija, STIHL baterija AP 500 S može da izdrži čak 2400 ciklusa punjenja.

Natprosečan životni vek STIHL litijum-jonskih baterija odražava poseban kvalitet proizvoda. STIHL baterije se takođe mogu koristiti sa raznim STIHL baterijskim uređajima, starije i novije generacije. Naše baterije, koje su namenski razvijene za uređaje, ne samo da su veoma pouzdane, već su i prava dugoročna investicija. 

Kapacitet litijum-jonskih baterija

Privatni korisnici još uvek ne mogu sami da izmere kapacitet litijum-jonske baterije. Ako imate bilo kakva pitanja o preostalom kapacitetu baterije ili ako primetite da je došlo do opadanja kapaciteta baterije, obratite se najbližem STIHL specijalizovanom prodavcu. Pomoću uređaja za dijagnostiku baterije, STIHL specijalizovani prodavac može precizno da utvrdi kapacitet baterije. Takođe može da vam odgovori na pitanja o vremenu rada i punjenja STIHL baterije.

Duboko pražnjenje litijum-jonske baterije

Možda vam je poznato da duboko pražnjenje, odnosno potpuno pražnjenje baterije, može dovesti do njenog oštećenja. U kompaniji STIHL se ipak oslanjamo na najsavremeniju baterijsku tehnologiju. Samopražnjenje naših litijum-jonskih baterijskih ćelija je zanemarljivo nisko, od 1 do 3% godišnje, tako da je STIHL baterija obično pouzdano zaštićena od dubokog pražnjenja.

Ipak, preporučuje se da pravilno skladištite litijum-jonske baterije. U slučaju da se baterija neće koristiti duže od mesec dana, potrebno je uskladištiti na nivou napunjenosti između 40% i 60% kako bi ćelije imale duži životni vek. 

STIHL kofer za baterije sa STIHL baterijama na polici regala u radionici

Baterije je najbolje čuvati na nivou napunjenosti između 40 i 60%.

Čak i kada se potpuno isprazne, moderne STIHL baterije mogu se obično bez problema skladištiti par meseci preko zime, a da ne dođe do dubokog pražnjenja. U tome igra važnu ulogu inteligentni sistem upravljanja baterijom (Batterie-Management-System, BMS).

BMS prati kontinuirani rad litijum-jonske baterije u zadatom opsegu, kao i napon ćelija. Ako napon u ćelijama baterije suviše padne, baterija automatski prelazi u stanje mirovanja i prekida se proces pražnjenja, čime se sprečava duboko pražnjenje.

Litijum-jonske baterije: temperaturni opseg

Za optimalno skladištenje naših baterija, preporučujemo da temperatura okoline bude oko 20 °C kako bi se osigurao duži vek trajanja baterije. Naj taj način su vam na raspolaganju pune performanse čak i ako je koristite odmah posle skladištenja. U osnovi je moguće skladištenje baterija u opsegu od -20 °C do +50 °C. U perifernim opsezima se ipak mogu očekivati gubici u pogledu funkcija i životnog veka.

U slučaju nejasnoća, pogledajte uputstvo za upotrebu ili zatražite pomoć od naših stručnjaka u STIHL specijalizovanim prodavnicama.

Baterije ne smete da skladištite i transportujete nezaštićene u rasutom stanju, već ih uvek morate vratiti zaštićene od kratkog spoja. U tu svrhu litijum-jonske baterije možete da stavite u originalnu ambalažu ili u plastičnu kesu, prelepite polove ili da ih stavite u suvi pesak. 

Litijum-jonske baterije: recikliranje 

Reciklaža je neizostavan faktor odgovornog postupanja sa resursima – reciklaža omogućava dalju upotrebu vrednih komponenata litijum-jonskih baterija. Prilikom reciklaže litijum-jonskih baterija koriste se posebni hemijski postupci. Baterije se prikupljaju, ustinjavaju, pretvaraju u crnu smesu, a zatim se elektrohemijskim putem regenerišu.

Osim toga: Održivost je svima važna i zbog toga STIHL planira da u budućnnosti u litijum-jonskim baterijama koristi više recikliranih materijala i etički dobijenih resursa.

Memorijski efekat

Nemoguće je eliminisati strah od memorijskog efekta u baterijama – šta je u stvari istina? Memorijski efekat je gubitak kapaciteta nikl-kadmijumskih baterija do kojeg dolazi usled preuranjenog punjenja. Ako se takva baterija ne isprazni potpuno pre ponovnog punjenja, ona će "zapamtiti" potrebu za energijom poslednjih postupaka punjenja i primiće samo tu količinu energije – na taj način brzo gubi kapacitet i postaje neupotrebljiva.

STIHL Accu duvač BGA 57 bez štetnog memorijskog efekta

Ovaj efekat se ne javlja u STIHL litijum-jonskim baterijama, koje su u skladu sa najsavremenijim baterijskim tehnologijama.

Imate dodatnih pitanja o tehničkim pojedinostima? U našem savetniku saznaćete više o memorijskom efektu.

Važna pitanja i odgovori

Imate još pitanja o baterijama? 

Više o tehnologiji baterija